مشخصات یک نهال خوب

توسط
در مقالات

نهالستان جلیلی پس از اینکه با پروا به شرایط محیطی و ناحیه و عوامل اقتصادی،‌نوع و رقم میوه انتخاب شد،‌باید نسبت به تهیه نهال اقدام کرد.برای خرید نهال در کرج با ما هراه باشید . هر نهالی پسندیده کشت در زمین اصلی نیست. احداث باغ ،نوعی سرمایه گذاری است.بدون شک یگانه از ارکان بنیادین احداث باغ و فرآوری تجاری میوه استفاده از نهال مرغوب، سالم، نیرومند و مطمئن از ارقام مختلف میوه جات اصلاح شده و پرمحصول برای هر منطقه می باشد. زیرا هر چند دیگر شرایط در حد مطلوب تأمین شوند، احداث باغ با نهال های نامرغوب، لاغر و غیرمطمئن از گونه رقم دلخواه کاری بیهوده و هدر دادن سرمایه محسوب می شود چون مدتی پس از کاشت نهال ها ، یا بسیاری از آنها خشک خواهد شد و یا این نهال ها به درختانی ناتوان و رنجور تبدیل می شوند که از نظر رشد و میزان فرآوری فرآورده با درختان تندرست از همان رقم قابل مقایسه نیستند همچنین ،بسیاری از باغداران بعد از کشت نهال در سنه بعد ناچار به واکاری می شوند که به نوعی از دست دادن زمان و سرمایه محسوب می شود. باید پروا داشت که افزایش کیفیت میوه‌ها وقتی تحقق خواهد یافت باغ‌های میوه با رعایت کامل اصول فنی و به‌کارگیری فنون جدید باغبانی و کاشت نهال‌های سالم و مرغوب و از واریته‌های اصلاح شده احداث و مدیریت می شوند.

خرید نهال کرج

 

نهال باید دارای بالاترین کیفیت باشد

 

باتوجه به اینکه نهال درخت میوه بعد از طی دوره بلوغ رویشی (معمولاً سه تا پنج ساله) وارد مرحله باردهی می‌شود و در طول این مدت باغدار برای حفظ، پرورش و مراقبت درختان کاشته شده سرمایه زیادی را خرج می‌کند،هرگونه سستی یا آلودگی در نهالستان مایه تفریق رشد و ناتوان و رنجور شدن درختان حاصله در باغ شده و در نتیجه با نقصان تولید، باغدار متضرر می‌شود. با خرید نهال در کرج این اطمینان را حاصل فرمایید.

 

نکات مهم برای خرید نهال :

۱-برای خرید نهال در کرج باره بیچارگی خویش ، دقت کامل داشته باشید و نهال های مرغوب و مطمئن را از نهالستان های معتبر تهیه کنید.

۲- کاشت نهال در زمین اصلی با سپریدن امور زیر ازسالم بودن گیاه مطمئن گردید:
الف)ریشه ها : مبتلا پیچ خوردگی ، تابخوردگی و گره خورده نباشند، ریشه ها را از نظر سوختگی ،سرما زدگی ، پوسیدگی و یا مرض باره بررسی پیمان گیرند
ب) اندام هوایی : پوست نهال آسیب ندیده باشد ،آلوده به بیماری و حشرات نباشد و نهال ها تندرست با الگو های رشد طبیعی و پربنیه و خوب باشند.
ج)نهال انتخابی باید پرریشه و چند شاخه بوده و ظاهری صاف و کشیده داشته باشد. نهالی که چند شاخه باشد ، بهتر و زودتر بار می دهد.

۳-نهال پیوندی باید حائز پایه و پیوندک مشخص باشد. عدم تطابق پایه و پیوندک نهالی نامتناسب را به‌وجود آورده و از بین رفتن آن را به دنبال دارد.
۴-از نظر سن نهال پیوندی باید یکساله (از زمان پیوند) و یا دو ساله (از موعد کاشت بذر در خزانه) سن داشته باشد. نهال های خیلی جوان و کمتر از یک سنه و یا نهال های مسن و بیشتر از دو سال سن برای احداث باغ پسندیده نیستند ولی برخی مواقع برای واکاری درختان خشکیده در باغ احداث شده می نا از نهال های دو ساله نیز استفاده نمود.

۵- جوانه های روی تنه نهال به خصوص در دو سوم سرنوشت زیر تنه نهال نیز بایستی تندرست و قوی باشد تا بتواند بعد از کاشت نهال در زمین اصلی و سربرداری آن شروع به تکاپو کرده و تعداد شاخه های لازم را در جهات مختلف تنها درخت تولید کند. معمولاً در نهال های مسن جوانه های سرنوشت پایین تنها نهال این حالت خود را از دست داده و پا به اصطلاح کور شده که باید از خرید آنها پرهیز شود.

۶-نهال پیوندی باید ساقه ای عمودی داشته باشد و از محل پیوند به طور مستقیم به طرف بالا رشد کرده باشد و گره یا زاویه ای با پایه پیدا نکرده باشد به عبارت سایر تنها نهال نسبت به سطح زمین عمود باشد.

۷-همچنین نهال خوب نهالی عاری از هرگونه آفت، بیماری، نماتد و علف‌های هرز انگل می باشد
باید پروا داشت که باغی که نهال تندرست وبه دور از آلودگیها و بیماریها در آن کاشته شده باشد کود و سموم کمتری را بیچارگی دارد و مشکلاتش کمتر است. پس سعی نماییم با انتخاب نهال تندرست و اصیل و رعایت مسائل فنی در احداث باغ ، درآمد بیشتری را کسب کرده و دوره برگشت سرمایه خویش را اختصار تر کنیم.

 

خرید نهال در کرج :

برای خرید نهال در کرج با نهالستان جلیلی در تماس باشید.

این پست توصیه می شود

نظرات