نحوه کاشت صحیح نهال در نهالستان

توسط
در نهالستان

نهالستان جلیلی /جهت احداث باغ و داشتن باغ زیبا و اقتصادی دانستن نحوه صحیح نهال یکی از ابتدایی ترین و مهمترین مسائل میباشد که در زیر به چند نمونه اشاره کوتاه میکنیم

نحوه کاشت صحیح نهال در نهالستان

شما باید به این موضوع توجه کنید که کدام رقم مناسب ترین نوع از نهال های موجود در نهالستان برای منطقه  شما است.

رقم برگزیدن شده را از عقیده سازگاری با شرایط آب و هوایی، نوع خاک، گلدهی، پر محصولی و ثابت بودن به آفات و بیماریها، باره پروا قرار دهید.

نهال ها را از افراد و مکان های معتبر و شناخته شده، تعبيه کنید
(فروشگاه نهالستان جلیلی یکی از بهترین نهالستان های شناخته شده عرضه نهال میباشد)

همچنین اگر میخواد در مورد بهترین زمان کاشت نهال بدانید لینک برای شما در مقالات قبل توضیح داده شده است

از ورود نهال های آلوده به آفت و بیماری ها به باغ، جلوگیری کنید.

توجه داشته باشید در زمان حمل و نقل، ریشه های نهال نباید در معرض هوا قرار بگیرد.

درختان را به صورت مربع و یا مستطیل و در زمین ها شیبدار روی خطوط تراز بکارید.

نقشه باغ را ابتدا روی زمین پیاده کنید، سپس محل کاشت دقیق نهال ها را تعیین کرده و علامت گذاری کنید.

برای موفقیت بیشتر، نهال های پیوندی یک یا دو ساله را برگزیدن کنید.

اثناء گودبرداری، خاک رویی را به عمق یک بیل در یک سمت و خاک تحتانی را در سمت دیگر چاله بریزید.

حداقل فاصله کاشت درختان رعایت شود.

بر پای بست، گونه درخت و جنس خاک چاله هاییی به شعاع ۵۰ تا ۱۰۰ سانتیمتر و گودی (ارتفاع) ۶۰ لغایت ۱۰۰ سانتیمتر حفر کنید.

برای پیشگیری از آلوده شدن ریشه ها به بیماریها،باید ریشه هی نهال در محلول ضد عفونی به شرح ذیل فرو ببرید و بعد در چاله ها بکارید. (سم بنومیل یا سموم قارچ کش همانند (۳۰۰ گرم)+خاک رس (۱۰ کیلوگرم)+کود دامی (۱۰کیلوگرم) +آب (۱۰۰ لیتر)

پیش از کاشت نهال ها با یک هرس مناسب، ریشه های شکسته، زخمی و آسیب دیده را حذف کنید.

برای پیشگیری از آلوده شدن ریشه ها به بیماریها،باید ریشه هی نهال در محلول ضد عفونی به شرح ذیل فرو ببرید و بعد در چاله ها بکارید. (سم بنومیل یا سموم قارچ کش همانند (۳۰۰ گرم)+خاک رس (۱۰ کیلوگرم)+کود دامی (۱۰کیلوگرم) +آب (۱۰۰ لیتر)

برای بازداری از جویدن تنه به وسیله حیوانات جونده،نوعی حفاظ با به کارگیری مقوا، گونی و یا سیم توری دور ساقه درخت پیمان دهید.

خاک رویی متمایز ده چاله را با هم حجم خودش کود پوسیده، درهم کرده و در ته چاله بریزید.

نهال ها را به طور سر راست به نحوی در چاله قرار دهید، که محل پیوند حد بالای سطح خاک، پیمان گیرد.

نهال های بازپسین را حد به یک قیم ببندید و از ارتعاش خوردن و خم شدن آنها بازداری کنید.

گودال را با خاک پر کنید و با خفگی دادن خاک با پا، فاصله ها و هوای اطراف ریشه ها را از بین ببرید.

نهال ها را باید بی درنگ آبیاری کنید.

بهتر است درختان جوان را در چند سنه نخست برای نگهداری از تنه و ممانعت از سوختن و پوست انداختن درخت، رنگ سفید پلاستیکی بزنید.

برای بازداری از جویدن تنه به وسیله حیوانات جونده،نوعی حفاظ با به کارگیری مقوا، گونی و یا سیم توری دور ساقه درخت پیمان دهید.

جهت اطلاعات بیشتر و خرید نهال با نهالستان جلیلی در ارتباط باشید

این پست توصیه می شود

نظرات