نهال انجیر (نهالستان جلیلی)

نهال انجیر:

درخت انجير ( Ficus carica )گياهي از خانواده یMoraceae كه همان خانواده توت ها است با گل هاي نر و ماده آن جدا از هم و بصورت فشرده در روي قسمت داخلي محور گل آذين واقع شده اند. از نظر گياهشناسي انجير یک ميوه مركب است يعني مجموعه اي از ميوه هاي كوچك خشك در سطح داخلي يك نهنج آبدار گوشتي قرار گرفته ميوه انجير يكي از ميوه هاي بهشتي است كه مسلمانان براي اين گياه ارزش خاصي قائل هستند و در قرآن كريم در ابتداي سوره مباركه تين به اين گياه قسم ياد شده است.
نهال
انجير از گياهان خزان دار نيمه گرمسيري است كه زمستانهاي ملايم همراه با بارندگيهاي پراكنده و تابستانهاي گرم را ترجيح مي دهد از ويژگي هاي خاص درخت انجير و مقاومت آن در مقابل بعضي عوامل نامساعد محيطي مخصوصا” شوري خاك باعث شده كه اين درخت با ارزش به طيف وسيعي از شرايط آب و هوائي و خاكي نیز سازگار باشد . درخت انجير تا سيصدسال عمر میکند و تا ارتفاع 15 متر هم رشد و نمو دارد.
نهالستان

نهالستان

انجیر:

انجير بسیار مقوي و نيروبخش بوده و بهترين غذائي است كــه مي تواند در بهبود افرادي كه بدليل بيماري طولاني دچار ضعف بنيه شده اند موثر واقع شود . همچنين انجير بعنوان ماده داروئي در بهبود وضع بيماراني كه داراي يبوست و بواسير و نقرس و قولنج مي باشند نیز تجويز ميشود .در طب جديد از ميوه آن شربتي بنام فيجن تهيه شده است كه براي رفع يبوست بكار مي رود . ميوه انجير بصورت خشك ، تازه ، كمپوت ، مربا ، آرد ، قهوه ، الكل و مارمالاد نیز بمصرف ميرسد.
موطن اصلي درخت انجير اروپا ، آسيا ، آفريقا ونواحي مديترانه بوده و بهمين جهت آنرا جـزء ميوه هاي مناطق نيمه گرمسيري( Subtropical ) طبقه بندي كرده اند. درخت انجير بسيار قديمي است آثار اين درخت در آخر دوره دوم ( كرتاسه ) ديده شده است. در مصر باستان از 2800 سال قبل از ميلاد مسيح كاشت درخت انجير مرسوم بوده است و در دوره سلسله پنجم از فراعنه مصر از ميوه و چوب آن استفاده ميكردند. يونانيان قديم نوع اصلاح شده اين درخت را تحت نام انجير ( آتيك ) ميشناخته اند. به طوري كه يكي از پادشاهان ايراني هر روز ميوه انجيراتيك كه در منطقه آتيكا در يونان توليد ميشده مصرف ميگردد تا فتح مكانهايي كه داراي چنين ميوه مرغوبي هستند از ياد نبرد و رومي ها اين درخت را با معتقدات مذهبي خود در آميخته آنرا نشانه سعادت و پيشرفت و ترقي روز افزون مي دانسته اند . ميوه انجير يكــــي از مدعي ترين ميوه ها در اسپانيا است . اعراب پس از حمله و فتح كشور پرتقال درخت انجير را به آنجا بوده اند . در سه كشور آمريكا ، ژاپن و شوروي سابق در زمينه اصلاح نباتات بر روي انجير مطالعات زياي صورت گرفته است.
این پست توصیه می شود

نظرات