نهال زبان گنجشک

توسط
در نهالستان

:نهال زبان گنجشک

نهال زبان گنجشک

درختی میباشد با تاج کروی که در جوانی فرم باز و در بلوغ تاجی متراکم دارد. این گیاه جزو درختان خزاندار میباشد که طول تنه اصلی آن تا 2 متر نیز می رسد و دارای یک تاج بلند نیز می باشد. پوست تنه ی درختان جوان صاف و به رنگ خاکستری است که با مسن شدن درخت زبر و دارای شکاف ها عمیق می شود. شاخه های آن محکم، به رنگ خاکستری است. برگ ها دارای 35-20 سانتیمتر طول، با 13-7 برگچه هستند. برگچه ها 12-3 سانتیمتر طول و 3-8/0 سانتیمتر پهنا دارند. برگ ها فاقد دمبرگ و دارای حاشیه دندانه دار می باشند. برگ های زبان گنجشک در بهار روی درخت نمایان می شوند و در فصل پاییز خزان می کنند. برگ های خزان کننده رنگ خاصی ندارند و اغلب به رنگ سبز کم رنگ دیده می شوند. گل های این درخت قبل از باز شدن برگ ها نمایان می گردند. عمر گل های ماده در این گیاه بیشتر از گل های نر میباشد؛ رنگ آن ها ارغوانی تیره و فاقد گلبرگ می باشد. گرده افشانی در این گیاه توسط باد صورت میگیرد. بر روی یک درخت هم گل های نر و هم گل های ماده می تواند وجود داشته باشد. میوه این گیاه سامار به طول 5/4-5/2 سانتیمتر و پهنای 8-5 میلیمتر و اغلب بصورت آویزان از شاخه ها میباشد. اگر میوه های این گیاه در زمانی که هنوز سبز میباشند و به طور کامل نرسیدند جمع آوری و کشت گردند، مستقیماً جوانه می زنند اما میوه های قهوه ای رنگ و کاملاً رسیده تا 18 ماه پس از کشت هم ممکن میباشد جوانه نزنند. زبان گنجشک اروپایی به ندرت بیش از 250 سال عمر می کند. به هر حال گونه های متعددی از این گیاه وجود دارد که 250-200 سال عمر می کنند و همچنین های کمی هم وجود دارند که بیشتر از 250 سال عمر می کنند

  کاربرد درخت زبان گنجشک :

سایبان ، حواشی خیابان ، چوب بیلیارد، راکت تنیس، دسته تبر و شمشیر

نهالستان جلیلی در کرج

برای خرید نهال زبان گنجشک با نهالستان جلیلی در تماس باشید.

این پست توصیه می شود

نظرات