نهال زیتون (نهالستان جلیلی)

توسط
در نهالستان

گل دهی و گرده افشانی نهال زیتون:

گل دهی در نهال زیتون در اوایل زمستان انجام میشود. اگرچه برخی معتقدند زمان گل دهی در زیتون ابتدای تابستان تا اواسط زمستان است اما پژوهش های مختلف نشان میدهد در درختان پر محصول، معمولا گل دهی از ماه آذر آغاز و تا بهمن ماه ادامه دارد ولی در درختان کم محصول ممکن است از اوایل مهرماه آغاز گردد. درجه حرارت مهمترین عامل در گل دهی زیتون است. تغییر تدریجی درجه حرارت از 2 درجه به 19 درجه سبب حداکثر گل دهی میشود. در بعضی ارقام نیز دمای ثابت 13 درجه سبب تحریک گلدهی میشود در حالی که در همان ارقام دمای 7/5 درجه به طور کامل از گلدهی میتواند جلوگیری کند. تمایز یابی جوانه های گل زیتون کمی قبل از بازشدن آنها در اوایل بهار صورت میگیرد. فرآیند تمایز یابی حدود 4 هفته طول میکشد. گل های زیتون نسبت به سایر درختان میوه معمولا دیرتر باز میشوند. گلها معمولا روی شاخه یکساله تشکیل میشوند اما گلدهی روی شاخه های دو و سه ساله نیز گزارش شده است. گل آذین خوشه و بر حسب رقم دارای 5 تا 40 گل میباشد. رشد گل آذین و بازشدن گل ها در هوای خنک معمولا به کندی صورت میگیرد. معمولا از زمان ظهور گل آذین تا باز شدن کامل گل ها 2 تا 3 هفته (حتی تا 5 هفته) طول می کشد. در آب و هوای گرم با شب های گرم گلدهی طی 3 تا 4 روز کامل میشود. رنگ گل ها سفید و هر گل دارای چهار گلبرگ، چهار کاسبرگ، 2 پرچم و مادگی 2 برچه ای است که البته فقط تخمک یک برچه تلقیح و دیگری سقط می شود. تخمدان دارای یک خامه کوتاه سفیدرنگ می باشد
نهالستان/

نهالستان

دو نوع گل روی یک نهال زیتون قابل مشاهده است. گل های کامل (که دارای اندام های نر و ماده بالغ می باشند) و گل های ناقص (که فقط اندام نر بالغ دارند). تعداد گل های نر تحت تاثیر ژنتیک و محیط هستند. در رقم سوری بندرت گل نر دیده میشود ولی در رقم آسکولانو، حدود 95 درصد گل ها نر هستند. به دلیل تشکیل سالیانه تعداد زیاد گل (500 هزار گل روی یک درخت سالم و بالغ)، تلقیح فقط 1 تا 3 درصد آنها تولید محصول اقتصادی مینماید.

نهالستان/

تلقیح گل ها بیشتر بوسیله باد انجام میگیرد به همین دلیل به زیتون یک گیاه آنموفیل (گرده افشانی بوسیله باد) هم گفته میشود. اگر چه گل زیتون شهد یا نکتار تولید نمیکنند و رنگ گل برای حشرات جذاب نیست اما در صورت عدم وجود سایر باغات میوه، حشرات هم میتوانند در تلقیح گل ها نقش ایفا نمایند. زیتون از جمله درختان میوه ای است که تا حدودی ناسازگاری گرده افشانی دارد. به این معنی که گل های یک رقم قادر به تلقیح یکدیگر نیستند. برخی ارقام مانند پیشولین (پیکولین) فرانسوی و یا لچینو (لسینو) ایتالیایی کاملا خود ناسازگارند و یا رقم لوک فرانسوی خود عقیم است. البته ارقامی مانند کرونایکی و سوری با پتانسیل تولید میوه مختلف ولی کاملا خود سازگار محسوب می شوند. خودناسازگاری در نهال زیتون همیشه تحت تاثیر ژنتیک نیست بلکه درجه حرارت محیط نیز نقش مهمی در سازگاری گرده و مادگی یک رقم ایفا می کند.

این پست توصیه می شود

نظرات