نهال موز

توسط
در نهالستان

نهال موز:

نهالستان/

نهال موز گیاهیست که رشد سریع دارد و شامل یک شبه ساقه کاذب که به وسیله ی گروهی از لایه های متحد المرکز محکمی از غلاف برگی شکل میگیرد و یک ریزوم زیر زمینی و یک سیستم ریشه ای فیبری دارد . یک گیاه کامل mat نامیده میشود و شبه ساقه شامل تنه اصلی که برگها و گل و ساقه میوه دهنده را در بر میگیرد .

شکل ظاهری نهال  :

برگ های موز شامل ساختمان لوله مانند بلندی که نیام می نامندد و یک دمبرگ محکم و پهنک پهنی میباشد . تعداد زیادی از نیام ها در کنار هم قرار میگیرند و یک شبه ساقه را تشکیل میدهند و یک شبه ساقه ممکن است در طول زمان زندگی اش بیشتر از ۴۰ برگ داشته باشد آخرین برگی که روی ساقه هوایی ظاهر میشود خیلی کوچک و به شکل براکته یا برگچه میباشد که نقش آن حفاظت خوشه موز از عوامل جوی مانند تابش شدید آفتاب و یا باران های شدید میباشد .

دما :

نهالستان/
در درجه حرارت بین ۱۵ تا ۳۸ درجه سانتیگراد در بسیاری از مناطق امکان تولید موز وجود دارد.
گلدهی نهال موز در شرایط گرم و داغ صورت می گیرد برای رشد ساقه گلدهنده بهترین درجه حرارت ۲۸-۲۶ درجه سانتی گراد می باشد و رشد میوه در ۳۰-۲۹ درجه سانتی گراد صورت می گیرد . رشد گیاه موز در درجه حرارت زیر ۱۶ د رجه سانتی گراد کم می شود و در درجه حرارت ۱۰ درجه سانتی گراد متوقف میشود .

باد :

نهالستان/
باد در مناطق نیمه گرمسیری مسئله مهمی است . بادهای بالای ۴۵ تا ۲۵ مایل در ساعت باعث واژگون شدن و شکستن شبه ساقه موز میشود . ادامه ی باد باعث بریدگی و پارگی برگها و خشکی برگها و از بین رفتن تاج گیاه نیز می شود . به منظور جلوگیری از خسارت باد به موزستان ها و تولید بهینه ، لازم است از ارقام موزهای پاکوتاه استفاده بشود و اطراف موزستان ها دو یا سه ردیف از موزهای پا بلند و یا نی مانند نی الفانکراس و یا (sesbanio ) از خانواده بقولات که بسیار سریع الرشد است کشت گردد تا قطعات موز از وزش باد مصون بمانند .

سایه :

نهال موز در برابر سایه متوسط مقاوم هستند ( تا ۵۰ درصد ) اگرچه در محل های سایه رشد و نمو گیاه و میوه کاهش پیدا میکند . در بیشتر مناطق نیمه گرمسیری شرایط آفتابی کامل یا نزدیک به آن جهت تولید محصول خوب توصیه می گردد . گیاهانی که در شرایط سایه زیاد قرار دارند ، کاهش رشد و تولید کم و کیفیت میوه پایین دارند.

برای خرید نهال موز با نهالستان جلیلی در تماس باشید.

این پست توصیه می شود

نظرات