نهال هلو آلبرتا

توسط
در نهالستان

شرایط محیط رشد نهال هلو آلبرتا :

نهالستان/

نیاز سرمایی نهال هلو آلبرتا برای بیرون آمدن از استراحت زمستانه ۴۰۰ تا ۱۰۰۰ ساعت دمای زیر ۷ درجه سانتیگراد میباشد. هلو آلبرتا، در برابر گرمای تابستان، مقاومتر از سیب میباشد و در تابستان های گرم، میوه آن مانند گلابی از کیفیت بهتری برخوردار میشود. ریشه های هلو در برابر کمبود تهویه خاک بسیار حساس است و از غرقاب شدن بسیار آسیب میبیند. این نهال برای بهترین رشد به خاک های به نسبت سبک، با ژرفای ۱ تا ۱٫۵۵ متر و زهکش کامل نیاز دارد. نهال هلو ۲ تا ۳ سال پس از کشت آغاز به گل دادن کرده، عمر اقتصادی هلو حدود ۷ سال است و از آن به بعد، باردهی آن کمتر میشود و باید درخت را قطع کرد. در هلو، بطور معمول، تعداد میوه تشکیل شده بسیار بیشتر از حد تحمل درخت است و این گیاه باید بطور حتم تنک شود. هلو معمولاً به روش جامی پیرایش و پس از باروری، هر ساله بشدت هرس میشود تا تشویق به تولید شاخه های جوان، که در سال بعد گل و میوه خواهند داد، گردد.

پوسیدگی طوقه : از این بیماری با دور نگه داشتن طوقه درخت از خیس شدن توسط آب آبیاری میتوان جلوگیری کرد.
پیچیدگی برگ نهال هلو: در زمان خواب درختان از ترکیبات مسی برای کنترل بیماری استفاده میشود.

نهالستان/

هلو ها و شلیل ها زودتر از هر درخت میوه دیگر هرس می شوند. این درختان برای میوه دهی از شاخه رشد یافته سال گذشته استفاده می کنند. حدودا نصف رشد سال جاری را حذف کنید. سمپاشی دوره خواب درختان در این زمان انجام میشود و از سموم مسی و روغن در این زمان استفاده میکنند.
علف های هرز زیر درختان به عنوان گیاهان میزبان تریپس و سایر حشرات عمل می کنند که به گل و میوه جوان خسارت میزنند. حضور علف هرز و گراس ها زیرسایه انداز درخت توصیه نمیشود اما رویش گراس بین ردیف های درختان به حفظ رطوبت و کاهش دمای خاک در منطقه ریشه کمک می کند.
آبیاری ممکن است در بهار بسته به باران های بهاری لازم گردد.

برای خرید نهال هلو آلبرتا با نهالستان جلیلی در تماس باشید.

09122684085

این پست توصیه می شود

نظرات