نهال چنار

توسط
در نهالستان

نهال چنار :

درخت چنار بلند قامت بوده و دارای برگ های پهن می باشد.

نهال چنار به هرس و خاک خاصی نیاز ندارد و در هر خاکی رشد می کند ولی باید زهکشی درست انجام شود تا ریشه های درخت تنفس کند.

آب بسیار زیاد و نور مستقیم افتاب باعث رشد سریع و شادابی درخت چنار می گردد.

این درخت نسبت به سرما مقاومت بالایی دارد و برای مناطق سردسیر هم مشکلی ندارد.

جزو درختان خزان پذیر بوده و این که تنه ی درخت با افزایش سن درخت تغییر میکند.

درخت چنار جزو درختان با عمر بالا بوده و به همینخاطر گهگاه درختان چنار با عمر بالای صد سال در بعضی معابر شهر تهران و کرج را میبینیم.

چوب نهال چنار به دلیل مصرف صنعتی دارای قیمت بالایی می باشد.

درخت چنار:

نهالستان
چنار درختی میباشد از خانواده ی plantanaceae که از درختان پهن برگ و خزان کننده است. برگ های چنار منفرد متناوب  و دارای پهنک پنجه ای نسبتا پهنی میباشد . هر برگ دارای 5-3 لوب نوک تیز و پای برگ ها دارای 2 گوشوارک نسبتا بزرگ برگ مانند میباشد. قاعده برگ قلبی شکل، کناره برگ فاقد دندانه و دارای موجهای سینوسی میباشد. دمبرگ به طول 5تا10 سانتی متر و پوشیده از کرکهای خاکستری است. سطح بالایی را روی برگ به رنگ سبز روشن است. برگهای جوان کرکهایی دارند که به تدریج با بالا رفتن سن برگ از تراکم آن کاسته میشود. پشت برگ به رنگ نقره ای مایل به سبز میباشد و کرکهای بیشتری دارد. رگبرگ ها به شکل پنجه ای و منشعب میباشند. رگبرگهای میانی نسبتا قطورند و در پشتد برگ به صورت برجسته دیده میشوند.

چنار درختی است یک پایه با گلهای تک جنس و شبیه هم که بر روی گل آذین های فشرده کروی شکل قرار دارند . زمان گلدهی آن در ماههای فروردین و خرداد میباشد. لقاح آن نیز به دو صورت خودگشن Autogame و هم دگرگشن Heterogame انجام میشود. میوه ی چنار پس از تلقیح گلهای ماده به شکل کوزه های کوچک و سبز رنگی روی نهنجی کروی شکل ظاهر میشود. پس از مدتی میوه ها به فندقه های خشک و مرکب تبدیل و در همان سال میرسند.
میوه ی چنار دانه ای دو لپه ای دارد که در داخل فندقه قرار گرفته است. اگر میوه ها (فندقه ها) در محیط مناسبی از نظر شرایط خاک و رطوبت پراکنده شوند ،در زمانی کمتر تز 10روز رشد کرده و خود را نمایان میسازد. با این وجود قوه ی نامیه بذر چنار بسیار کم است و اگر بذر کهنه شود، ممکن است رشد نکند

این پست توصیه می شود

نظرات