نهال چندلر (نهالستان جلیلی)

توسط
در نهالستان

نهال چندلر:

نهال چندلر یکی از معروف ترین و پر کشت ترین ارقام گردو در جهان می باشد. منشاء این رقم از آمریکا بوده و اکثر باغات گردو در آمریکا از این رقم است. درختان این رقم در بهار دیربرگده بوده و تقریبا پانزده روز دیرتر از درختان بذری شروع به رشد میکنند. بنابراین برای مناطقی که با سرمای بهاره مواجه هستند می تواند مناسب باشد. اما به دلیل دیررسی محصول برای مناطقی با فصل رشد کوتاه توصیه نمیشود. قدرت رشد نهال چندلر نسبتاً کم، باردهی و عملکرد بسیار زیاد، کیفیت میوه نیز به دلیل درشتی، پوست کاغذی عالی می باشد. مغز در این رقم بسیار سفید و حتی در تابستان های خیلی گرم نیز کیفیت آن خیلی تحت تاثیر قرار نمیگیرد.  بهترین ارقام گرده دهنده برای این رقم، فرانکت (Franquette) و روند (Ronde) میباشد.

نهالستان/

این رقم از تلاقی پدرو و UC-56-224 بدست آمده است و بسیاری از خصوصیات آن از لحاظ بارور بودن جوانه های جانبی، زمان ظهور برگ و برذاشت محصول شبیه والد خود پدرو نیز میباشد. قدرت رشد نهال چاندلر متوسط بوده و به طور نیمه راست رشد می کنند و یک رقم بسیار امید بخش تجاری محسوب میشود.
از ویژگی های بارز این رقم بار دهی در شاخه های جانبی میباشد و همچنین دیر گل بودن آن باعث میشود این رقم در فصل بهار که اغلب باغات دچار سرما زدگی بهاره غیر مقاوم هستن از خود مقاومت خوبی نشان دهد .
گردوی چندلر از ارقام گردو پیوندی هست که نیاز به گرده زاده دارد یعنی شما باید برای هر 10 اصله نهالی که میکاریم باید یک درخت برای گرده افشانی داشته باشیم که کیفیت و باروری باغمان را تضمین کند . از رقم فرانکوت و یا فرانکت و همچنین گردوی RDM  جهت گرده افشانی باغات گردو چندلر استفاد میشود .
فواص کشت گردوی چندلر پیوندی 5*7 میباشد یعنی به اضای هر هکتار شما باید 285 اصله نهال گردو بکارید .
در حال حاضر در باغات تجاری اصیلی که مورد برسی بودن از بابت برداشت محصول از هر درخت به طور متوسط در سال 7-6  حدود 10 کیلوگرم گردو خشک با پوست چوبی برداشت شده است . و همچنین باغات مادری بالغ متوسط برداشت بین 25 – 35 کیلو بوده . طبق برسی ها مقدار برداشت این گونه به دست می آید.
میزان وزن میوه با پوست حدود 13 گرم و وزن داخلی مغز حدود 6.5 گرم میباشد .
برای ارتفاعات 400 تا 1200 متر این رقم بهترین مورد هست و اگر ارتفاع بیشتر شود شاهد کاهش عملکرد خواهیم بود .

این پست توصیه می شود

نظرات