نهال گوجه سبز

توسط
در نهالستان

گیاهشناسی:

اولین نمونه‌های نهال گوجه سبز در کشور فرانسه از درختان آلویی که میوه‌های سبز رنگ داشتند بدست آمد. گوجه سبز نوع تغییر یافته‌ای از آلو‌های اروپایی می‌باشد. گوجه سبز نهالی خزان پذیر به ارتفاع ۴٫۵ الی ۳٫۵ متر است که در فصل بهار شکوفه‌هایی به رنگ سفید و تقریبا قبل از ظهور برگ‌ها تولید میکند. میوه گوجه سبز شکل گرد و مدور و پوستی صاف و براق به رنگ سبز دارد که در اثر ماندگاری بر روی درخت و رسیدن بیش از اندازه به سبز، زرد تغییر رنگ می‌دهد و گاهی در برخی از قسمت‌های حاله‌ای از رنگ صورتی، قرمز را نیز به شکل کم رنگ نشان می‌دهد زمانی که به چنین رنگی در می‌آید از نظر طعم و مزه نیز ترشی آن کمتر می‌شود. این درختان در سن ۶-۴ سالگی به میوه دهی قابل قبولی می‌رسند و به طور کل تا حدود ۷۰ سال می‌توانند زنده بمانند، اما حداکثر تولید اقتصادی و مناسب میوه آنان تا حدود سن ۴۰ سال است.

آبیاری:

پس از کاشت نهال گوجه سبز و در طی سالهای اول بعد از کاشت باید آبیاری به شکل کاملا منظم و مرتب انجام بگیرد تا ریشه‌ های درخت بخوبی توسعه بیابد. یعنی هفته‌ای دو مرتبه به شکل عمیق آبیاری شود. در طی فصل رشد میتوان این درختان را هر ۳-۲ هفته یکبار به شکل عمقی آبیاری کرد. آبیاری مناسب موجب رشد و میوه دهی خوب و میوه‌های پر آب می‌شود.

دما:

نهال گوجه سبز جز درختان مناطق معتدل سرد هستند و سرما را می‌توانند در طول زمستان تا حدود ۳۰- درجه سانتیگراد تحمل بکنند. از نظر تحمل دمایی نیز بهترین طیف تا حدود ۳۵ درجه است اگرچه که دما‌های بالاتر را نیز مثلا تا حدود ۴۰ درجه در صورت عدم خشکی کشیدن و آبیاری مناسب تحمل می‌کند.

نور:

نهال گوجه سبز را می‌بایست در مکان‌هایی با نور کامل و مستقیم آفتاب کاشت و این درخت با مکان‌های سایه سازگاری ندارد یعنی حداقل باید ۸-۶ ساعت نور مستقیم در محیط وجود داشته باشد.

خاک و کود:

اگرچه این نهال خاکی غنی با زهکش خوب را ترجیح می‌دهند، اما اگر زهکش خاک خوب باشد تقریبا هر نوع از خاک را تحمل کرده و در آن رشد می‌کنند. هنگام کاشت نهال و برای پر کردن گودال محل کاشت می‌توان از مخلوط خاک معمولی، خاک برگ، ۱۰ درصد شن استفاده کرد. در باغات تجاری درختان گوجه سبز به این صورت برای کوددهی عمل میشود که ابتدا هنگام احداث باغ و برای درختان جدید کاشته شده از ۴۵۰ گرم کلسیم آمونیم نیترات، ۱۹۰ گرم سوپر فسفات، ۱۵۰ گرم موریت پتاس و ۱۰ کیلوگرم خاک برگ استفاده میشود. سپس به ازا هر سال از سن درخت همین مقدار به مقادیر فوق اضافه می‌شود.

این پست توصیه می شود

نظرات