نهال گوجه سبز

توسط
در نهالستان

نهال گوجه سبز:

اولین نمونه‌ از گوجه سبز در کشور فرانسه از درختان آلویی که میوه‌های سبز رنگ داشت بدست آمد. گوجه سبز نوع تغییر یافته‌ای از آلو‌های اروپایی میباشد. گوجه سبز درختی خزان پذیر به ارتفاع ۴٫۵ الی ۳٫۵ متر است که در فصل بهار شکوفه‌هایی به رنگ سفید و تقریبا قبل از ظهور برگ‌ها تولید میکند. میوه گوجه سبز شکلی گرد و مدور و پوستی صاف و براق به رنگ سبز دارد که البته در اثر ماندگاری بر روی درخت و رسیدن بیش از اندازه به سبز، به زرد تغییر رنگ می‌دهد و گاهی در برخی از قسمت‌های حاله‌ای از رنگ صورتی، قرمز را نیز به شکل کم رنگ نشان میدهد زمانی که به چنین رنگی در می‌آید از نظر طعم و مزه نیز ترشی آن کمتر میشود. این درختان در سن ۶-۴ سالگی به باردهی قابل قبولی میرسند و بطور کل تا حدود ۷۰ سال میتوانند زندگی کنند، اما حداکثر تولید اقتصادی و مناسب میوه آنان تا حدود سن ۴۰ سال است.

 

نهالستان

نهالستان

آبیاری نهال گوجه سبز:

پس از کاشت نهال گوجه سبز و در طی سال اول بعد از کاشت بایستی آبیاری به شکل منظم و مرتب انجام بگیرد تا ریشه‌های درخت به خوبی توسعه بیابد. یعنی هفته‌ای دو مرتبه به شکل عمیق آبیاری بشود. در طی فصل رشد میتوان این درختان را هر ۳-۲ هفته یکبار به شکل عمقی آبیاری کرد. آبیاری مناسب موجب رشد و میوه دهی خوب و میوه‌های پر آب می‌شود.

دما

درخت گوجه سبز جزو درختان مناطق معتدل سرد هستند و سرما را می‌توانند در طی زمستان تا حدود ۳۰- درجه سانتیگراد تحمل کنند. از نظر تحمل دمایی نیز بهترین طیف تا حدود ۳۵ درجه میباشد اگرچه که دما‌های بالاتر را نیز مثلا تا حدود ۴۰ درجه در صورت عدم خشکی کشیدن و آبیاری مناسب تحمل میکند.

نور

نهال گوجه سبز را بایستی در مکان‌هایی با نور کامل و مستقیم آفتاب کاشت و این درخت با مکان‌های سایه سازگاری ندارد یعنی حداقل باید ۸-۶ ساعت نور مستقیم در محیط وجود داشته باشد.

خاک و کود

اگرچه این درختان خاکی غنی با زهکش خوب را ترجیح میدهند، اما اگر زهکش خاک خوب باشد تقریبا هر نوع از خاک را تحمل کرده و در آن رشد میکنند. هنگام کاشت نهال و برای پر کردن گودال محل کاشت می‌توان از مخلوط خاک معمولی، خاک برگ، ۱۰ درصد شن استفاده کرد. در باغات تجاری نهال های گوجه سبز بدین صورت برای کوددهی عمل می‌شود که ابتدا هنگام احداث باغ و برای درختان جدید کاشته شده از ۴۵۰ گرم کلسیم آمونیم نیترات، ۱۹۰ گرم سوپر فسفات، ۱۵۰ گرم موریت پتاس و ۱۰ کیلوگرم خاک برگ استفاده میشود. سپس به ازای هر سال از سن درخت همین مقدار به مقادیر فوق اضافه میشود.

این پست توصیه می شود

نظرات