نهال گیلاس

توسط
در نهالستان

نهال گیلاس:

میوه گيلاس بومى نواحى بين درياى خزر و درياى سياه مىباشد و به احتمال بسیار زياد بذر آن در زمان‌هاى بسيار قديم، توسط پرندگان به نقاط مختلف آسيا و اروپا برده شده است.
گياه‌ شناسى:
گيلاس با نام علمى Prunus avium  از خانواده Rosacea مىباشد. در اين گياه گل کامل است و قسمت خوراکى ميوه جدار رشد کرده تخمدان مى‌باشد.
شرايط اقليمي و خاکی:
اين گياه در مناطقى که به خاطر سرما براى زردآلو و هلو نامناسب هستند به‌ خوبى میتواند رشد کند و در مناطقى که داراى تابستان‌ هاى خنک و خشک هستند نیز بهتر رشد مىکند. از نظر مقاومت در برابر سرما، گيلاس بين هلو و گلابى قرار دارد، گيلاس با ۵۰۰ تا ۱۵۰۰ ساعت دماى کمتر از هفت درجه سانتى‌گراد از استراحت بيرون مى‌آيد.

گيلاس مانند ساير ميوه‌هاى هسته‌دار، نسبتاً سطحى بوده به ۵/۱-۱ مترخاک نياز دارند. براى گيلاس خاک‌هاى لمونى شنى مناسب است و عدم زهکشى به گيلاس آسيب وارد مى‌آورد.

توليد ميوه:

اکثر ارقام گيلاس خودسترون هستند و نياز به درخت گرده‌زا دارند. گرده‌ افشانى توسط حشرات انجام مى‌گیرد و این گياه براى توليد ميوه کافى نياز به کندوگذارى دارد. شکوفه‌ها، در  آن به‌صورت جانبى روى سيخک‌هاى کوتاه شکل (نحوه تشکيل ميوه گيلاس روى سيخک‌ها) تا يک محصول اقتصادى توليد گردد و بدين لحاظ در اين گياهان تنک‌کردن ضرورتى ندارد. گل‌هاى گيلاس معمولاً بعد از ساير ميوه‌هاى هسته‌دار باز مىشوند و اين امر باعث مىشود که گياه از خطر سرماى ديررس بهاره در امان باشد.

باغ گیلاس:

زمين غرس نهال گيلاس بايد صاف شده باشد و اگر شيب دار است كرت بندي شود تا حين آبياري يا بارش دچار فرسايش نشود.
نكته ی مهم: بهتر است قبل از غرس از زمين آزمايش خاك بگيرم تا كمبودهای خاک مشخص شود.
بهتر است قبل از غرس نهال ٬ 30-40 تن كود دامي پوسيده در هكتار به زمين اضافه كرد و هنگام غرس فاصله مناسب را رعايت کرد (  6*6-8*8  بسته به زمين ) تا در آينده بهترين محصول را با كمترين مشكل برداشت کرد.
چاله ها بايد 60*60 و به عمق 60 سانتي متر حفر بشود و حتما خاك 30 سانتيمتر سطحي را جدا كرد كه بعد از حفر چاله به همراه كود وكمي ماسه كف چاله ريخت تا نهال راحتر ريشه بزند.
نكته ی مهم: در خريد نهال دقت نموده ٬ ريشه نهال را هنگام انتقال حتما با كيسه بپوشانيد و قبل از غرس در محلول زير ضد عفوني كنيد.
     بنوميل(200گرم)+خاك(10كيلوگرم)+كود حيواني الك شده (5كيلوگرم)+100 ليتر آب
نكته ی مهم: محل پيوند بايد حداقل 10 سانتي متر بالا تر از سطح زمين باشد.
این پست توصیه می شود

نظرات