نگهداری از نهال بادام

توسط
در نهالستان

نگهداری از درخت بادام:

نهالستان جلیلی : در سال اول کاشت نهال بادام, باید به نهال بسیار آب دهید. بطوری که در طی تابستان و گرما، هفته ای یک مرتبه آن را غرق آب کنید. همچنین می توانید به نهال خود، تقویت کننده ای استاندارد بدهید. هر چند وقت یک بار نهال را از نظر آفات شامل کرم ها، شته ها و… چک بکنید. در صورت لزوم می توانید این آفات را با صابون های حشره کش استاندارد کنترل کنید. شکوفه های بادام بسیار شیرین هستند و از این رو زنبورهای بسیاری را به سمت خود جذب می کنند. بنابراین نگران زیاد شدن زنبورها در اطراف بادام نباشید. این همان اتفاق خوبی است که باید برای درخت شما بیفتد.

برای نهال بادام یک عفونت قارچی وجود دارد. درخت بادام در طی این عفونت، برگ هایش قهوه ای شده و به سمت بالا برمی گردد. در صورت رویت چنین نشانه هایی، بدون درنگ برگ های آلوده را بکنید و از درخت بادام حذف کنید. سوزاندن این برگ ها نیز ایده خوبی برای جلوگیری از رشد قارچ ها می باشد. هر برگ افتاده در اطراف درخت را با وسیله ای مانند چنگک جمع بکنید. اگر موفق نشدید عفونت قارچی را کنترل کنید، درخت بادام را باید با بوراکس اسپری بکنید. این راه برای درمان قارچ بسیار مناسب میباشد.

هرس کردن مختصر و مرتب درخت بادام سودمند میباشد و انجام نادرست آن خطرات و اشکالات زیادی را در بر دارد. هرس نامناسب میتواند منجر به نابودی درخت بادام شود. بهتر است برای هرس آن از افراد متخصص کمک بگیرید.

نهالستان جلیلی، بهترین نهالستان در کرج

نیازمندی های محیطی:

آب و هوا :

براي موفقيت در كشت و پرورش بادام شرايط محيطي مطلوب ضروري میباشد دما مهم ترين فاكتور اقليمي براي پرورش بادام میباشد. بادام براي جوانه زني يكنواخت در بهار به سرماي زمستانه متوسطي نياز دارد (500-100 ساعت دماي كمتر از 7 درجه سانتي گراد) و نيز مقاومت آن به سرماي زمستان در حد متوسطي است (كمتر از ميوه هلو) گل هاي بادام در بهار از ساير ميوه ها به غير از فندق زودتر باز مي شوند و بنابراين نسبت به سرماي ديررس بهاره بسيار حساس هستند بادام براي رساندن ميوه خود نياز به 8-6 ماه فصل رشد دارد و در تابستان خواهان هواي گرم و خشك مي باشد.

خاك:

مناسب ترين خاك براي بادام خاك هاي لومي ميباشند اما با توجه به اين كه درختان بادام اغلب در خاك هاي غير حاصل خيز كاشته مي شوند، بنابراين قبل از كاشت براي تعيين ميزان كمبود مواد غذايي بايد تجزيه خاك صورت گيرد. تجزيه برگي نيز براي تشخيص مقدار و نوع عناصر غذايي خاك مفيد میباشد.

کاشت :

نهال های بذری یا نهال های پیوند شده یکساله یا چند ساله که دارای چوب رسیده و ریشه های سالم هستند در پائیز و زمستان کاشته می شوند برای این منظور خاکهایی که با کود آلی آماده شده اند مناسب تر میباشند. بهترین زمان کاشت بین اوایل آبان تا اوایل دی است فاصله کاشت درختها بسته به نوع رقم ، پایه، حاصلخیزی خاک و سیستم آبیاری متفاوت میباشد. بنظر می رسد فاصله کاشت 5×5 متر بهترین فاصله برای ارقام پیوند شده بر روی پایه هلوی بذری یا پایه هلو بادام باشد. مقدمات قبل از کاشت. قبل از کاشت درختان بادام باید بادشکن موثری ایجاد شود. برای این کار می توان از ردیفهای درخت و یا کمر بند حفاظتی مصنوعی استفاده کرد. بادشکن مصنوعی هزینه زیادی دارند ولی از همان موقع احداث قابل استفاده است در حالیکه کاشت درخت به عنوان بادشکن از سال سوم که درختها بزرگ می شوند موثر خواهد بود از بین بادشکنهایی که برای بادام استفاده می شوند درختان سرو بهتر از بقیه هستند. تقویت خاک : قبل از کاشت درخت بادام 200 کیلو ازت و 200 کیلو گرم فسفر در هر هکتار به زمین داده می شود.

آبیاری :

آبیاری از مهمترین عملیات مرحله داشت درختان بادام است و موجب بهبود رشد و افزایش عملکرد می شود چون مقدار بارندگی در فصل تابستان در مناطق کشت بادام کافی نیست کیفیت آبیاری نیز اهمیت زیادی دارد آبی که حاوی مقدار زیادی نمک است بخصوص در خاکهای رسی کم عمق نباید برای آبیاری استفاده شود. درختان بادام نباید با روش آبیاری بارانی آبیاری شوند زیرا برگهای بادام نسبت به نمک خیلی حساس است. روش های معمول آبیاری در درختان بادام، آبیاری سطحی و آبیاری قطره ای هستند از آبیاری قطره ای معمولاً در زمینهای ناهموار استفاده می شود.

هرس:

در باغ هاي قديمي هرس از طريق قطع شاخه هاي خشك و پاجوش ها انجام مي گيرد. در باغ هاي جديد كه براساس اصول باغباني كاشته شده اند دو نوع هرس انجام مي شود:
1) هرس شكل: هرس شكل بادام معمولاً جامي میباشد در رقم هايي كه شاخه هاي آن تمايل به رشد افقي دارند درخت را پا بلند مي گيرند و آن را از 120 سانتي متري قطع مي كنند ولي در رقم هايي كه شاخه ها رشد عمودي دارند مانند رقم «محب علي» طول تنه را 60 تا 100 سانتي متري مي گيرند. در سال دوم بالا ترين جوانه روييده از پايين محل قطع را به عنوان جايگزين تنه اصلي انتخاب كرده و آن را بالاتر از بقيه شاخه ها هرس مي كنند و بقيه شاخه ها را در چهار طرف اين محور و كوتاه تر از شاخه جايگزين هرس مي كنند را حدود 30 سانتي متر مي گيرند.

در سال سوم شاخه هاي فرعي درجه يك را به طول30 سانتي متر نگه مي دارند و بقيه شاخه ها را سربرداري مي كنند. در سال چهارم اسكلت درخت تشكيل مي شود و ديگر سربرداري انجام نمي گيرد زمان انجام هرس اسفندماه و در هنگام خواب درخت است.
2) هرس ساليانه: درخت بادام چندان نياز به هرس ساليانه ندارد و در هر دو تا سه سال يكبار شاخه هاي خشك و نابجا و آفت زده قطع مي شوند البته پاجوش ها هر ساله حذف شود.

این پست توصیه می شود

نظرات