پرورش نهال و اهمیت آن در ایجاد باغ‌های سالم

توسط
در نهالستان

پرورش نهال و اهمیت آن در ایجاد باغ‌های سالم

بذر درختان میوه و درختان غیرمثمر را از ابتدا در خزانه میکارند و نهال‌ های حاصل را بعد یا قبل از پیوند زدن به محل اصلی منتقل می‌کنند که به این نوع خزانه نهالستان می‌گویند. کشورمان ایران با داشتن شرایط آب و هوای بسیار متنوع، مساعد و موقعیت‌های مناسب برای کشت و پرورش انواع و ارقام مختلفی از درختان میوه یکی از مناطق عمده ی تولید میوه در دنیا‌ست. این شرایط بسیار مطلوب موجب این شده که میوه های تولیدی داخل ایران دارای کیفیت بسیار عالی و موردپسند عامه مردم باشد و نه تنها در داخل کشور بلکه در خارج از کشور نیز طرفداران بیشماری داشته باشد. بنابراین به خوبی می توان محصولات باغبانی مازاد بر بازار مصرف داخل کشور را صادر کرد و از این راه بخشی از درآمد ارزی کشور را تأمین کرد چون یکی از شرایط حفظ موقعیت صادرات میوه و موفقیت در این زمینه افزایش عملکرد در واحد سطح و بالا بردن کیفیت میوه های تولیدی مطابق استانداردهای جهانی برای قبضه بازار کشورهای مصرف کننده میوه و توان مقابله با دیگر کشورهای صادرکننده میوه میباشد.
بنابراین زمانی این خواسته تحقق خواهد یافت که باغات میوه با رعایت کامل اصول فنی و به کارگیری فنون جدید باغبانی و کاشت نهال های سالم و مرغبو از واریته های اصلاح شده احداث و مدیریت شوند.

نهالستان
نظر به اینکه نهال درختان میوه پس از طی دوره بلوغ رویشی (معمولاً ۵ – ۳ سال) وارد مرحله باردهی می شوند و در طول این مدت باغدار جهت حفظ، تربیت و مراقبت درختان کاشته شده سرمایه زیادی را هزینه میکند. بدون اینکه درآمدی داشته باشد و چشم انتظار تولید محصول از باغ خود میباشد، چنانچه نهال های کاشته شده مرغوب نباشند و یا آلوده به نوعی بیماری باشد، تعویض و کشت مجدد نهال پس از چند سال صرف هزینه برای باغداری غیرممکن و یا در صورت امکان با هزینه سنگینی عملی خواهد بود؛ بنابراین یکی از ارکان اساسی احداث باغ و تولید تجارتی میوه استفاده از نهال پیوندی مرغوب، سالم و قوی ارقام میوه جات شناخته شده و قابل توصیه برای هر منطقه که مورد تأیید ارگان های مربوطه است می باشد.

این پست توصیه می شود

نظرات