کاشت نهال زرشک

توسط
در نهالستان

کاشت نهال زرشک:

نهالستان/

گیاه زرشک در قرن هفت میلادی شناخته شده است و پیدایش آن از نظر زمین شناسی به دوره ائوسن EUCEN مربوط میشود. ولی در قرن هشت میلادی معرفی گردیده است. زرشک در تمام مناطق معتدل نیمکره شمالی می روید. در ایران نیز دو واریته زرشک دانه دار و زرشک بی دانه در مناطقی چون خراسان اطراف تهران، قسمت هایی از آذربایجان، اصفهان، کرمان، همچنین بین کرج و چالوس هم می روید. واریته بدون هسته آن معروف به زرشک پلویی عمدتاً در نواحی خراسان کشت می شود. در اصفهان و کاشان هم باغهای زرشک موجود است. در اصفهان نزدیک سی و سه پل باغ مصفایی وجود دارد که به (باغ زرشک) معروف است . زرشک دانه دار بیشتر به صورت زینتی کشت میشود ولی واریته بی دانه آن از نظر تجارتی دارای اهمیت است.

رشد رویشی گیاه زرشک در دمای ۱۸-۱۵ درجه سانتیگراد بوده و در مناطق مختلف معمولاً در ماه های فروردین و اردیبهشت آغاز می شود. گل دهی زرشک در گرمای حدود ۲۳-۱۹ درجه سانتیگراد نیز میوه آن ظاهر می شود. در حرارت های حدود ۱۱-۷ درجه سانتیگراد دوره زندگی نهفته یا خواب گیاه آغاز می گردد. این گیاه نسبت به زمستانهای طولانی مقاوم بوده و تا فرارسیدن گرمای حدود پانزده درجه سانتیگراد در زندگی نهفته به سر می برد. همان گونه که مشاهده می شود تغییرات دما تاثیر بسزایی در چرخه زندگی گیاه دارد.

خاک و زمین مناسب:

نهالستان/

همچنین عواملی مانند جنس خاک، PH خاک، مقدار نمکهای موجود در خاک، آبیاری ،‌ تغذیه از مواد معدنی و عوامل محیطی دیگر نیز در چرخه زندگی این گیاه موثرند.
مناسب ترین وضعیت رشد و نمو زرشک در خاک های آهکی با بافت لومی، لومی – شنی و یا حتی شنی – لومی مشاهده شده است . این گیاه می تواند خاکی با PH حدود ۹ را تحمل کند.
زرشک در خاک های آهکی سبک به خوبی رشد میکند و تا حدودی نسبت به شوری آب و خاک سازگار است ، و شوری خاک را نیز تا EC حدود ۵.۵ میلی موز تحمل می کند. گیاه زرشک در خاکهای غنی از مواد غذایی مورد نیاز ، رشد بهتر و محصول دهی بیشتری دارد، اما نسبت به فقر غذایی خاک نیز تا حد نسبتاً زیادی مقاوم است.

این پست توصیه می شود

نظرات