توسط
منتشر شده

نهال آلو خاکی

نهال آلو خاکی: نهال آلو خاکی یکی از رقم های آلو میباشد که منشا اصلی آن در کالیفرنیا می باشد. این نهال عمر اقتصای آن 25 سال میباشد. زمان رسیدن میوه این نهال آلو در اواسط مهر ماه است این نوع نهال [...]

0 ادامه مطلب