توسط
منتشر شده

نهال قطره طلا

نهال آلو قطره طلا: نهالستان/ نهال آلو قطره طلا یکی از اقام آلو میباشد که گونه های بسیار مختلف آن در سراسر نیمکره ی شمالی،بصورت کاملا بومی وجود دارد. از این میوه در سراسر دنیا کشت می شود. آلو قطره [...]

0 ادامه مطلب