توسط
منتشر شده

پرورش توت فرنگی در منزل (نهالستان جلیلی)

آنچه باید برای کاشت، رشد و برداشت توت فرنگی بدانید. توت فرنگی های شیرین و آبدار، درست بعد از برداشت قابل خوردن هستند؛ توت های سوپرمارکتی شیرین هستند و این به دلیل شکر طبیعی داخل توت فرنگی است که [...]

0 ادامه مطلب