نهال انجیر (نهالستان جلیلی)

نهال انجیر: درخت انجير ( Ficus carica )گياهي از خانواده یMoraceae كه همان خانواده توت ها است با گل هاي نر و ماده آن جدا از هم و بصورت فشرده در روي قسمت داخلي محور گل آذين واقع شده اند. از نظر [...]

0 ادامه مطلب