توسط
منتشر شده

نهال بادام (نهالستان جلیلی)

تغذیه و کود دهی نهال بادام: نهالستان/ نهال بادام مانند هر گیاه دیگری به عناصر غذایی نیاز دارد . از عناصر غذایی پر مصرف، ازت، پتاسیم و فسفر اهمیت بسیاری دارند. کمبود ازت در بادام به صورت برگهای [...]

0 ادامه مطلب