توسط
منتشر شده

نهال بیدمشک (نهالستان جلیلی)

نهال بیدمشک نهال بیدمشک درخت یا درختچه ای زینتی از تیره بید است که دارای گل‌ های زرد کمرنگ دم گربه ای میباشد. ارتفاع این درخت به ۹ متر نیز میرسد. بنابراین اندازه آن از بید معمولی کوچک تر ولی [...]

0 ادامه مطلب