توسط
منتشر شده

کاشت گل حسن یوسف

پرورش گیاه حسن یوسف: کاشت گل حسن یوسف گل حسن یوسف به رطوبت هوای 50 تا 70 درصد ، نور و گرمای زیاد، آبیاری فراوان و خاک قلیایی نیاز دارد . مناسب ترین محل برای نگهداری گیاه حسن یوسف جای روشن اما نه [...]

0 ادامه مطلب
توسط
منتشر شده

حسن یوسف

گیاه حسن یوسف: نهالستان/ این گیاه به شكل های مختلفی وجود دارد كه ممكن است از نگاه اول گیاهان متفاوتی به نظر بیاید ولی تمامی آنها دارای نام واحد ونیازمند شرایط یكسانی هستند با این تفاوت كه دارای [...]

0 ادامه مطلب