توسط
منتشر شده

نهال آلبالو (نهالستان جلیلی)

 آلبالو: آلبالو میوه درشت و دم کوتاه دارد و نسبت به ارقام دیگر زمان گلدهی دیرتری دارد. ارتفاع آن تا 8 متر هم میرسد. میوه ی درخت بعد از رسیدن، می ریزد. به دلیل مقاومت بالای درخت، میتوان در اغلب [...]

0 ادامه مطلب