توسط
منتشر شده

نهال انگور

نهال انگور: انگور درختی ست با طول عمر زیاد. کشت این درخت در برخی از کشورهای جهان صورت می گیرد در ایران نیز درخت انگور به صورت وسیع کشت میشود .ایران از نظر میزان تولید انگور در جهان در رده هفتم [...]

0 ادامه مطلب