توسط
منتشر شده

نهال شلیل شمع

نهال شلیل: نهالستان/ بمنظور انتخاب بهترين رقم شليل در شرايط اقليمي سردسیری و معتدل ، 11 رقم شليل (اينديپندنس، استارگلد، استارك سانگلو (شلیل مغان)، سانكينگ، شلیل انجیری ، شبرنگ كرج، قرمز پاييزه [...]

0 ادامه مطلب