توسط
منتشر شده

کاشت نهال پسته

روش كشت پسته: در این روش نهال پسته را مستقيم در خاک اصلي مي‌كارند، اگر آب باغ شما شور نیست و ميتوانيد پسته را در زمين اصلي سبز كنيد، میتوانید از روش كاشت مستقيم استفاده كنيد، چون رشد نهال در اين [...]

0 ادامه مطلب