توسط
منتشر شده

نهال کیوی

آبیاری نهال کیوی: نهالستان/ یکی از مهمترین عملیات های باغداری کیوی آبیاری نهال ها به اندازه ی کافی است، کیوی از جمله نهالانی است که به آب بسیار فراوانی نیاز دارد اما آبیاری بیش از اندازه هم می [...]

0 ادامه مطلب