توسط
منتشر شده

نهال زردالو

نهال زردالو نهالستان جلیلی این درخت دارای برگ های خزان کننده به شکل قلب نوک تیز و به رنگ های سبز روشن مایل به زرد می‌باشد و جوانه های زردآلو نسبت به جوانه های سایر دانه‌دارها مقداری کوچکتر است٬ [...]

0 ادامه مطلب