توسط
منتشر شده

زمان مناسب کاشت نهال در گلدان

زمان مناسب کاشت نهال در گلدان شاید شما تمایل داشته باشید نهال را در گلدان گلخانه کشت کنید. برای این کار چون شما میتوانید تمامی نیازها و شرایط دمایی گیاه را فراهم کنید نمیتوان زمان پیشنهاد داد و [...]

0 ادامه مطلب