توسط
منتشر شده

هر چیزی که درباره کاشت نهال باید بدانید.

هر چیزی که درباره کاشت نهال باید بدانید:  این روز‌ها، روزهایی ست که در هر گوشه و کنار شهر و حتی در حیاط خانه و ساختمان می‌توان بدون ایجاد مزاحمت برای دیگران درخت کاشت. فقط باید حفره‌ای ایجاد کرد [...]

0 ادامه مطلب