توسط
منتشر شده

شرایط لازم برای احداث نهالستان

برای داشتن نهالستان مناسب دانستن نکات زیر دارای اهمیت میباشد. ▪ تأیید مدیریت حفظ نباتات مبنی بر مناسب بودن محل احداث نهالستان از نظر مسائل قرنطینه ای الزامی می باشد. تأیید به مربوط توسط کمیته فنی [...]

0 ادامه مطلب