توسط
منتشر شده

نهال لیمو ترش (نهالستان جلیلی)

نهال لیمو ترش: لیمو ترش درختچه ای دورگه است و در مقایسه با سایر مرکبات تحمل بیشتری در برابر سرما دارد. درختچه اش می تواند تا 6 متر ارتفاع یابد و شاخه های آن گاهی خار دارد. میوه هایش تقریبا هسته [...]

0 ادامه مطلب