توسط
منتشر شده

نهال موز

نهال موز: نهالستان/ نهال موز گیاهیست که رشد سریع دارد و شامل یک شبه ساقه کاذب که به وسیله ی گروهی از لایه های متحد المرکز محکمی از غلاف برگی شکل میگیرد و یک ریزوم زیر زمینی و یک سیستم ریشه ای [...]

0 ادامه مطلب