توسط
منتشر شده

کاشت نهال انار

نهالستان جلیلی در کرج کاشت درخت انار: به جز در مناطقي با زمستان های سرد و طولاني، اين نهال قابليت سازگاري با آب و هواي مختلف كه داراي بهاري آفتابي و تابستاني گرم باشند، را دارا ميباشد. اين درخت [...]

0 ادامه مطلب