توسط
منتشر شده

نحوه کاشت صحیح نهال در نهالستان

نهالستان جلیلی /جهت احداث باغ و داشتن باغ زیبا و اقتصادی دانستن نحوه صحیح نهال یکی از ابتدایی ترین و مهمترین مسائل میباشد که در زیر به چند نمونه اشاره کوتاه میکنیم نحوه کاشت صحیح نهال در نهالستان [...]

0 ادامه مطلب