آفات مهم نهال انجیر

توسط
در نهالستان

آفات مهم نهال انجیر

مورچه
خسارت در باغات انجیر به صورت زیر می باشد:
در موقع رسیدن و خشک شدن میوه با تغذیه از میوه های رسیده و خشک باعث کاهش کیفیت و کمیت محصول میشود.
مبارزه شیمیائی :
– استفاده از سم سوین
پسیل انجیر
Homatoma ficus این حشره از آفات برگ میباشد که علائم سوختگی در برگی را در برگ های انجیر بوجود می آورد. میزان خسارت این آفت را از ماده شکری سفید رنگ که در محل سایه انداز درختان وجود دارد قابل تشخیص می باشد. استفاده از سموم متاسیستوکس و دیازینون بعد از عمل گرده افشانی
پروانه برگ خوار انجیر
Ocnerogyia amanda در مرحله لاروی از پارانشیم زیری برگ تغذیه کرده که محل تغذیه بعد از گذشت چند روز حالت نکروزه پیدا کرده با بالارفتن سن، لاروها به تدریج از تمام برگ تغذیه کرده و فقط رگبرگ ها را باقی میگذارند.
راههای مبارزه :
1 – استفاده از سم سوین در محل طوقه ی درختان یا نهال
2 – بستن پلاستیک دور تنه درختان یا نهال آلوده
سوسک شاخک بلند
Prionus coriarius لاروها ابتدا از زیرپوست تغذیه نموده و سپس وارد چوب می شوند و در شرایط مرطوب و مناسب حتی به خود ریشه نیز حمل می کنند.
کنه تار عنکبوتی
Eotetranychus hirsti با استفاده از شیره نسوج برگ های جوان و حبه ها باعث تغییر رنگ و ایجاد خال روی میوه ها و درصورت طغیان باعث خزان زودرس میشود.
روش های مبارزه:
1 – مبارزه شیمیایی: سم پاشی بر علیه این آفت در موارد ضروری و حتی در مورد یک باغ لازم است.

سموم مورد استفاده : متاسیستوکس، تدیون، نئورون
دشمنان طبیعی:
2 – آسفالت جاده های بین باغات به منظور جلوگیری از گرد و خاک و عدم آلودگی درختان به کنه مگس میوه انجیر
Carpolonchea aristella Beck لاروهای این آفت از میوه انجیر تغذیه می کند و باعث ایجاد دالانهائی در درون میوه میگردد و در نهایت میوه ها ریزی میکند.
مبارزه شیمیایی: استفاده از سم دیپترکس
– جمع آوری و از بین بردن میوه های آلوده
– شخم سطحی در زمستان در پائین آوردن جمعیت آفت موثر میباشد.
مگس سرکه
Drosophila sp مگس سرکه در درجه حرارت حدود 29 -13 درجه سانتیگراد فعال میباشد. این حشرات به میوه های در حال ترشیدگی حمله می کنند و از سوراخ انتهائی میوه  وارد آن شد
روش های مبارزه :
1 – استفاده از سم دیازینون
2 – استفاده از کارت زرد
3 – جمع آوری میوه های لهیده و در حال فساد و معدوم کردن آنها
شپشک ستاره ای
Ceroplastes ruscil از شاخه های جوان تغذیه کرده و در صورت شدت به میوه و برگها حمل می کنند. درختان آلوده زودخزان می کنند و در نهایت میوه ها ریزش می کنند.
استفاده از زنبور پارازیت خانواده Eulophidae
– حذف شاخه های آلوده
بید انجیر
Anthomophila nemorana لاروها ازپارانشیم برگ تغذیه می کنند و اپیدرم و کوتیکول سطح زیرین و رگبرگ ها را باقی میگذارند.
مبارزه:
استفاده از سمومی نظیر دیملین و یا مالاتین به نسبت 2 در هزار

بیماری های مهم درختان انجیر
بیماری شانکر یا خشکیدگی شاخه انجیر
Phomopsissp عامل این بیماری قارچی از جنس آسکومیست است.

این پست توصیه می شود

نظرات