بهترین نهالستان

توسط
در مقالات

اگر به دنبال کاشت نهال هستید برای داشتن بهترین نهالستان باید این سخن بسیار مهم را بدانید که برای کاشت نهال از زمانی که نهال ها به خواب زمستانی میروند میتوانید این کار را انجام بدهید. یعنی از اواسط آبان ماه تا اواسط فروردین ماه. مزیت کاشت نهال قبل از زمستان نسبت به کاشت آن در اوایل بهار به این گونه است که نهال وقتی در خواب زمستانی به سر میبرد، ضریب موفقیت آن بیشتر از زمانیست که به فصل بهار نزدیکتر باشد.

مناسب ترین زمان روزانه برای درخت کاری، روزهای با هوای ابری و هوای آرام است. در روزهای آفتابی ویا گرم و یا یخبندان و یا در هنگام وزش بادهای شدید باید از کاشت نهال خودداری کرد. پایان زمان کاشت در پاییز باید بطوری برنامه ریزی شود که ریشه ی نهال قبل از رسیدن یخبندان، با محیط جدید سازگار بشود. در نهایت زمان کاشت باید 2 تا 3 هفته قبل از بیداری ظاهری نهال باشد.

فرض بکنید از نهالستانی, 2 نهال خریداری میکنید یکی را قبل از زمستان به محل مورد نظرتان برده و اقدام به کاشت مینمایید و نهال دیگر را بعد از زمستان اقدام به کاشت آن میکنید بعد از بیدار شدن هر 2 نهال، نهالی که قبل از زمستان کاشته شده در طول یک سال کشاورزی رشدی سریع تر از نهالی که بعد از زمستان کاشته شده خواهد داشت و سر زنده تر از آن نمایان خواهد شد و در رشد آن در سالهای آتی نیز شاهد مراحلی چشمگیرتری خواهید بود. الیته با رسیدگی های که بعمل خواهید آورد.

این پست توصیه می شود

نظرات