نهالستان عالی

توسط
در مقالات

کشورمان ایران با داشتن شرایط آب و هوایی بسیار متنوع، مساعد و موقعیت‌های مناسب برای کشت و پرورش انواع و ارقام مختلف درختان میوه یکی از مناطق عمده تولید میوه در دنیا نیز می‌باشد. این شرایط بسیار مطلوب موجب شده که میوه‌های تولیدی ایران دارای کیفیت های بسیار عالی و مورد پسند عامه مردم باشد و نه تنها در داخل کشور بلکه در خارج از کشور نیز طرفداران بی‌شماری داشته باشد؛ بنابراین به خوبی می‌توان محصولات باغبانی مازاد بر بازار مصرف داخل کشور را صادر کرد و از این طریق بخشی از درآمد ارزی کشور را تأمین کرد چون یکی از شرایط حفظ موقعیت صادرات میوه و موفقیت در این زمینه افزایش عملکرد در واحد سطح و بالا بردن کیفیت میوه‌های تولیدی مطابق استانداردهای جهانی برای قبضه بازار کشورهای مصرف‌کننده میوه و توان مقابله با دیگر کشورهای صادرکننده میوه می‌باشد.
بنابراین زمانی این خواسته تحقق خواهد یافت که نهالستان میوه با رعایت کامل اصول فنی و به‌کارگیری فنون جدید باغبانی و کاشت نهال‌های سالم و مرغب و از واریته‌های اصلاح شده احداث و مدیریت شوند.
نظر به اینکه نهال درخت میوه پس از طی دوره بلوغ رویشی (معمولاً ۵ – ۳ سال) وارد مرحله باردهی می‌شود و در طول این مدت باغدار جهت حفظ، تربیت و مراقبت درختان کاشته شده سرمایه زیادی را هزینه می‌کند. بدون اینکه درآمدی داشته باشد و چشم انتظار تولید محصول از باغ خود می‌باشد، چنانچه نهال‌های کاشته شده مرغوب نباشند و یا آلوده به نوعی بیماری باشد، تعویض و کشت مجدد نهال پس از چند سال صرف هزینه برای باغداری غیرممکن و یا در صورت امکان با هزینه سنگینی عملی خواهد بود؛ بنابراین یکی از ارکان اساسی احداث نهالستان و تولید تجارتی میوه استفاده از نهال‌ پیوندی مرغوب، سالم و قوی ارقام میوه‌جات شناخته شده و قابل توصیه برای هر منطقه که مورد تأیید ارگان‌های مربوطه است می‌باشد.

این پست توصیه می شود

نظرات