نهالستان

در مورد اهمیت نهالستان تاثیر آن روی نهال بیشتر بدانید

مهمترين مسئله در ايجاد فضاي سبز كاشتن نهال مي باشد . براي رسيدن به هدفهاي پيش بيني شده در توليد و كاشت نهال و بيشترين اهميت را كيفيت بذري كه كاشته مي شود و عوامل كاشت به عهده دارند .

اساسي ترين كار درشروع در توليد و استقرار نهال خواهد بود و با توجه به اينكه جنگل كاري پر هزينه و بسيار پر زحمت مي باشد برای همین بايد نهال مناسب كه از بذر مناسبي توليد شده باشد به عرصه كاشت منتقل شود . براي تشريح اهميت موضوع ضرورت توليد بذر مناسب و عواملي را كه در كاشت نهال دخالت دارند مختصراً توضيح مي دهيم.

امروزه نسبت حجم ريشه به سابقه به عنوان شاخص براي تعيين كيفيت نهال به كار مي رود علاوه بر اين عوامل ديگري مانند قطريقه و سيستم ريشه اي مطلوب مورد نظر مي باشد و درتعيين نسبت زنده ماني نهال موثر خواهد بود . هنگامي اين شرايط فراهم خواهد شد كه تكنيكهاي مختلف مانند هرس ريشه ، باز كاشت كردن ، آبياري كردن ، كود دادن و ساير عوامل ديگر به موقع انجام شود .

شرایط لازم برای احداث نهالستان را میتوانید در این مقاله مطالعه کنید

برای خرید نهال خوب باید نهالستان خوبی را انتخاب کنید تا از سالم بودن نهال مطمئن شوید

بخصوص داشتن اطلاعاتي در مورد مبداء بذر خصوصيات ژنتيكي بذر و نهال ضروري است .

اگر توليد نهال ونهال كاري بدون آگاهي از مبداء از مبداء و ژنتيك بذرانجام شود امكان دارد كه اين نهال كاري در قدمهاي اوليه مستقر شود ولي اين عمل موقتي بوده و ممكن است بعداً با شكست روبرو شود . بهر حال مبداء و ژنتيك بذر بايد روشن و مشخص باشد و مهمترين عامل استقرار بعدي نهال و درصد زنده ماني نهالكاري كاشته شده خواهد بود .

در اين مقاله تحت اين شرايط و اصول اساسي در مورد تكنيك هاي توليد نهال در نهالستان اطلاعاتي دراختيار خوانندگان قرار خواهد گرفت .

اگر به دنبال نهال خوب هستید با نهالستان جلیلی در ارتباط باشید

این پست توصیه می شود

نظرات