نهال انار (نهالستان جلیلی)

توسط
در نهالستان

نهال انار:

نهالستان/

انار يكي از گياهان مقاوم به خشكي و از لحاظ آب وهوایی ، انار ، مناسب هوای گرم و معتدل میباشد وگرمای خشک کویری را به خوبی تحمل میکند. برای شکستن دوره ی خواب ، گیاه به 400 تا 200 ساعت دمای زیر 7 سانتی گراد نیازمند است و میوه برای رسیدن به تابستان گرم وطولانی نیازمند میباشد .

از لحاظ شرایط خاک، درخت انار قابلیت رویش درانواع خاکها را دارد و نسبت به سایر درختان میوه به محدوده وسیع تری ازخاکها تطابق نشان میدهد .اما خاکهای عمیق رسوبی یا لومی بهترین خاکها برای پرورش انار هستند .نهال انار در خاکهای پرآهک یا رسی زیاد و زمینهای خیلی مرطوب که زهکشی نشده باشند ، خوب رشد نمیکند کشت انار در خاکهای سنگین نیز امکان پذیر میباشد ولی رشد آن به کندی صورت میگیرد ،درخت در این خاکها با زردی و پژمردگی همراه میباشد و اکثرا مبتلا به پوسیدگی طوقه میگردند. زمین هایی که درمعرض بادهای شدید ، خواه بادهای گرم و سوزان خواه بادهای سرد و سوزان  باشند برای کشت انارمناسب نمیباشند. عوامل تعیین کننده موجود درخاک مانندEC ،PH  پس از چندسال آبیاری ، تحت تاثیر خصوصیات آبیاری قرار خواهند گرفت و میتواند نقش قابل ملاحظه ای در میزان تولید ایفا نمایند .بنابراین آب مصرفی باید فاقد املاح مضر برای رشد گیاه باشد .EC  مناسب آب کمتراز 3000 میکروموس بر سانتی متر و EC  قابل تحمل 3500 میکروموس بر سانتی متر میباشد. سهل ترین، مفیدترین و متداولترین شیوه تکثیر و ازدیاد درختان انار استفاده از قلمه میباشد ، که به دو صورت کاشت درمحل اصلی و کاشت درخزانه انجام میگیرد. هرس درتربیت درختان و نگهداری انارستان اهمیت بسیار زیادی دارد، زیرا درخت انار پاجوش های فراوان تولید میکند که اگر هرس نشود درختان پرپشت ایجاد گردیده بدون اینکه بهره ای عاید باغدار گردد . یکی ازعوامل اساسی و موثر درعملکرد (تولید) هرس میباشد (بین 7-70 تن درهکتارمتغیر می باشد ) .هرس یا تربیت درخت انار به کلیه فعالیت حذف سرشاخه ها ، پاجوش ها ، نرک ها وشاخه های خشک و اضافی به منظور شکل دادن ، افزایش کمیت وکیفیت تولید و ایجاد تعادل بین قسمت های هوایی درخت به ریشه اتلاق میگردد. درختانی که هرس نمیشوند سن باردهی آنها به نحوبارزی به تاخیر می افتد و دیرتر ازدرختان هرس شده باردار میشوند بنابراین اجرای عملیات هرس امری ضروری میباشد که باغداران ملزم به انجام آن هستند.

این پست توصیه می شود

نظرات