نهال توت مجنون

توسط
در نهالستان

نهال توت مجنون:

نهالستان جلیلی در کرج
درختی خزان کننده میباشد از خانواده Moraceae  که بومی شرق آسیا و چین میباشد. بیش از 4000 سال پیش این درخت در چین برای تغذیه کرم ابریشم کاشته میشد . امروزه این نهال بطور گسترده در نواحی معتدل و گرم کاشته میشود . نهال توت مجنون بومی هند،افغانستان،جنوب اروپا و شمال آمریکا هم میباشد.  با حداکثر ارتفاع ۳ متر شاخه ها بلند و آویزاناین درخت دارای شاخه هایی آویزان میباشد که اگر کوتاه نشوند حجم زیادى پیدا مى‏کند در این صورت میتواند پوشش مناسبى براى دیوارهاى رنگ و رو رفته و ساختمان‏ هاى کهنه باشد. این نهال نیاز به آفتاب کامل دارد ، نیاز آبي متوسط مي باشد و در خاک هاي معمولي با زهکش خوب قادر به رشد میباشد . درخت توت مجنون دارای عمر کوتاهی می باشد و رشدی به نسبت سریع دارد . این درخت در 2 سایز کوچک و متوسط یافت میشود و تا ارتفاع 20 متر هم رشد میکند. ریشه این درخت عمیق و گسترده میباشد. طول برگ این درخت در درختهای جوان در حدود 30 سانتیمتر و دردرختهای مسن بین 5 تا 15 سانتیمتر میباشد . این برگ ها برای تغذیه کرم ابریشم حیاتی می باشند. توت مجنون در مناطق معتدل بصورت برگریز و در نواحی گرمسیری ،همیشه سبز میباشد .فصل گلدهی از خرداد تا تیر میباشد .گلها تک جنسی میباشند ( گل های نر یا ماده بر روی درخت های جدا قرار گرفتهاند) .گلها دارای ارزش زینتی نمیباشند.میوه این درخت ، توت مانند و بین 1 تا 2.5 سانتیمتر میباشد . رنگ میوه ها بین سفید تا ارغوانی تیره (که به مشکی میزند)متغیر است و طعمی شیرین و مطلوب دارد.مزه این توت با توت قرمز،سیاه و سفید متفاوت است.پرندگان از این میوه تغذیه میکنند و سپس دانه ها را پراکنده میکنند.در جای آفتابی یا نیمسایه باید قرار داشته باشد.اگر آفتاب خیلی تندباشد باعث از بین رفتن برگها خواهد شد. خاک شنی، ماسه ای، لومی غنی و خوب زهکشی شده، خاک مناسب میباشد. این درخت را در اکثر خاکها میتوان کاشت. دمای بین -3 تا 16 درجه مناسب است. بطور کلی توت مجنونتوانایی تحمل گرما و خشکی را دارد.آبیاری به طور متوسط انجام
شود.و هرس آن آخر پاییز یا زمستان میتوانید این درخت را هرس بکنید.

این پست توصیه می شود

نظرات