نهال نارنگی (نهالستان جلیلی)

توسط
در نهالستان

روش کاشت نهال نارنگی:

برای کشت نارنگی باید خاکی را در نظر بگیرید که خاکش آب را به خوبی از خود رد بکند، زیرا نهال نارنگی آب ایستا را نمی پسندد.

سپس یک گودال به عرض و ارتفاع مناسب برای نهال خود بکنید.

نهال نارنگی را بیاورید و به آرامی ریشه های آنرا باز کنید.

سپس آن را در گودال قرار دهید و گودال را پر از خاک کنید (مراقب باشید که ریشه ها کاملا با خاک پوشیده باشند).

برای خرید بذر درخت نارنگی می توانید با شماره 09126664349 تماس حاصل فرمایید.

 

نهالستان

نهالستان

 

شرایط محیطی برای درخت نارنگی:

رشد بهتر این نهال در خاک های سنگین است، خاک زهکشی شده برای رشد آن مناسب تر است.

نهال نارنگی نیاز به نور آفتاب دارد (روزی حداقل 6 ساعت)، در خاک مرطوب بهتر رشد میکند.

در نخستین هفته به گیاه خود را دو یا سه بار آب دهید.

و در هفته های بعدی این میزان آبیاری را کاهش دهید.

حدود سه یا چهار بار در سال، یک فنجان کود به پای درختتان بریزید.

همچنین در طول فصل های رشد با کود های تقویتی نهال را در رشد یاری دهید.

 

آفات و بیماری ها درخت نارنگی:

سپرداران، شپشک ها ، کنه ها نرم تنان حلزون ها پروانه برگخوار، مینوز ، و نماتد ها، فوماژین(دوده) گموز ریشه، آنترکنوز، لکه قهوه ای برگ مرکبات ، تریستزا و پسروز، ریزبرگی (استابرن)، شانکر باکتریایی از جمله آفات و بیماری های این نهال میباشد.

 

 

این پست توصیه می شود

نظرات