نهال چنار

توسط
در نهالستان

نهال چنار:

نهالستان/

چنار نهالی است از خانواده plantanaceae که از درختان پهن برگ و خزان کننده است. برگ های چنار منفرد متناوب و دارای پهنک پنجه ای نسبتا پهنی میباشد . هر برگ دارای 5-3 لوب نوک تیز و پای برگ ها دارای 2 گوشوارک نسبتا بزرگ برگ مانند است. قاعده برگ قلبی شکل، کناره برگ فاقد دندانه و دارای موج های سینوسی است. دمبرگ به طول 5 تا 10 سانتیمتر و پوشیده از کرکهای خاکستری است. سطح بالایی را روی برگ به رنگ سبز روشن میباشد. برگهای جوان کرکهایی دارند که به تدریج با بالا رفتن سن برگ از تراکم آن کاسته میشود. پشت برگ به رنگ نقره ای مایل به سبز است و کرکهای بیشتری دارد. رگبرگها به شکل پنجه ای و منشعب هستند. رگبرگهای میانی نسبتا قطورند و در پشتد برگ به صورت برجسته دیده میشوند.

انواع چنار:

چنار شرقی(platanus orientalis )

چنار آمریکایی: (platanus occidentalis)

چنار همیشه سبز: (platanus kerri)

درباره ی چنار:

چنار نهالی ست یک پایه با گلهای تک جنس و شبیه هم که بر روی گل آذین های فشرده کروی شکل قرار دارند . زمان گلدهی آن در ماه های فروردین و خرداد میباشد. لقاح آن نیز به دو صورت خودگشن Autogame و هم دگرگشن Heterogame انجام میشود. میوه ی چنار پس از تلقیح گلهای ماده به شکل کوزه های کوچک و سبز رنگی روی نهنجی کروی شکل ظاهر می شود. پس از مدتی میوه ها به فندقه های خشک و مرکب تبدیل و در همان سال می رسند.
یوه چنار دانه ای دو لپه ای دارد که در داخل فندقه قرار گرفته است. اگر میوه ها (فندقه ها) در محیطی مناسب از نظر شرایط خاک و رطوبت پراکنده شوند ،در زمانی کمتر از 10 روز رشد کرده و خود را نمایان میسازد. با این وجود قوه ی نامیه بذر چنار بسیار کم است و اگر بذر کهنه شود، ممکن است رشد نکند.

برای خرید نهال چنار با نهالستان جلیلی در تماس باشید.

این پست توصیه می شود

نظرات