چگونه نهال بكاريم/نهالستان

توسط
در نهالستان

نهالستان جلیلی/ نهال‌ها به سه شكل نهال ريشه عريان، نهال گلداني ، نهال گوني پيچ قابل تهيه است. نهال ريشه عريان را مي‌توان در پايان زمستان و يا آغاز بهار و پيش از بيدار شدن درخت از گوشه وكنار شهر تهيه كرد. هنگام تهيه، بهتر است به سالم بودن نهال توجه شود. شاخه، تنه و ريشه تازه، بايد سالم و مناسب باشد. گوده را بايد به اندازه كند كه ريشه‌ها در هم پيچ نخورد. هنگامي كه نهال را در گوده قرار مي‌دهيم، خاك را در آن مي‌ريزيم و با لگد فشار مي‌دهيم. سپس براي آبياري دور و بر گوده را  يقه گياه (ريشه تا ساقه) آشكار است.

 

نهالستان

نهال‌هاي گلداني

نهال‌هاي گلداني را در همه روزهاي سال مي‌توان انتقال داد و در محل مورد نظر كشت كرد. مشخص كردن وضع ريشه‌ها پيش از بيرون آوردن نهال از گلدان، كار مشكلي است. مي‌توان ظاهراً آن را وارسي كرد و اگر ريشه‌ها از سطح خاك دور و بر گلدان و سوراخ‌‌هاي زهكش زير گلدان بيرون زده باشد، از انتخاب چنين گلداني خودداري كرد.

نهالستان / ژرفاي گوده ال يا گوده ه را دو برابر قطر دهانه گلدان مي‌كنند. لازم است كه به خاك، كمي افزوده شود، زيرا نهال‌هاي گلداني از حساسيت بيشتر برخوردارند و بايد در عمليات كاشت و مواد غذايي مورد نظر دقت كرد.

نهالستان/ هنگام بيرون آوردن نهال از گلدان ريشه‌هاي زيادي پيچ خورده و آسيب ديده را مي‌برند و ريشه‌هايي را كه در هم شده، به آهستگي از هم دور مي‌كنند. گياه را اندكي بالاتر از آنچه در گلدان بود، در گوده قرار مي‌دهند. اگر گوده را ژرف‌تر بكنند، كمي خاك و كود كف آن مي‌ريزند و با لگد، مستقر و استوار مي‌كنند. بهتر است گوده را پيشتر آبياري كرد و گذاشت آب آن، زهكش شده و جذب شود، پس از اين كه نهال را داخل گوده مي‌گذارند، دور و بر آن را با خاك و كود پر كرده و آبياري مي‌كنند.

نهال‌هاي گوني‌پيچ شده

نهاستان/ برخي از نهال درخت و درختچه‌ها را هنگامي كه از زمين نهالستان براي انتقال بيرون مي‌آورند، به سبب حساسيتي كه دارد و احتمال خشك شدن آن‌ها در فاصله بيرون آوردن از نهالستان و كشت، هنگام كندن از بستر خزانه، نهال را همراه با خاك آن بيرون مي‌آورند و ريشه‌ها را بدون آسيب ديدن با توپي خاك، درون گوني پيچيده و محكم با نخ مي‌بندند. براي جلوگيري از خشك شدن، درون گوني، كمي آب مي‌پاشند. گوده ‌ه‌اي را كه براي اين گونه نهال‌ها در نظر مي‌گيرند، نبايد به اندازه‌اي عمق داشته باشد كه از ارتفاع توپي خاك دور و بر نهال بيشتر باشد.

بايد نهال را نزديك به پنج سانتيمتر بالاتر از اندازه طبيعي آن كاشت. پهناي دهانه گوده بهتر است دو برابر توپي خاك دور و بر نهال و عمق آن كمي كمتر از ارتفاع توپي باشد.

هنگامي كه گودي را كندند، كمي خاك خوب مخلوط با كود مي‌ريزند. سپس نهال را داخل گوده گذاشته و دور و بر آن را با خاك مناسب و كوددار پر كرده و خوضچه دور نهال را آبياري مي‌كنند.

ويژگي

ويژگي يك نهال خوب، ريشه فراوان است و نيز ساقه مستقيم و بي‌انشعاب، تاج طبيعي، پوسته شاداب و آبدار.

در نهال‌هايي كه هميشه سبز هستند، رنگ برگ‌ها سبز تيره يكدست است. همچنين هيچ پژمردگي در برگ ديده نمي‌شود. ريشه نهال بايد شادابي و رطوبت داشته باشد و بريدگي و شكستگي آن بسيار كم باشد. بايد توجه داشت كه اعضاي گوناگون نهال از زخم و وجود حشرات و بيماري به دور باشد.

این پست توصیه می شود

نظرات

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.