کاشت انگور

توسط
در نهالستان

کاشت انگور :

در این زمینه، باید همزمان دو کار متفاوت انجام بگیرد: در حوزه نفوذ ( اطراف تنه ) باید نفوذپذیری را افزایش داد و روان آبی را کاهش داد بدین منظور، باید این منطقه را شخم زد از مالچ و از مواد جاذب الرطوبه، کود دامی و مواد آلی نیز در این منطقه استفاده کرد.
سطح زمین را بصورتی شیب بندی کرد که برای هر درختچه مو یک حوزه آبگیر ایجاد بشود، به طوریکه این حوزه آبگیر در فاصله بین دو بوته مجاور تقسیم شده باشد، با این کارآبهای ناشی از بارندگی های فصلی را به سمت هربوته هدایت نموده و بدین ترتیب استفاده بهینه از نزولات جوی بعمل می آید.

تامین نهال برای انگور چگونه است:

نهال مورد استفاده از ارقام مرغوب تجاری ، سالم و با کیفیت انتخاب شود که تحت نظارت کمیته فنی نهال استان تولید و دارای گواهی بهداشتی از مدیریت حفظ نباتات و مورد تایید موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال باشد، از نهال انگور سالم و مناسب برای تازه خوری که دارای حبه درشت، بازار پسند، بیدانه و خاصیت حمل و نقل بالا باشد استفاده بشود. ارتفاع نهال حداقل ۳۰ سانتیمتر و قطر آن یک سانتیمتر سن نهال از زمان کاشت قلمه حداکثر ۲ سال باشد.

برداشت و ارقام مهم انگور:

برداشت ميوه ی‌ انگور با دست است که باید با دقت و ظرافت خاصي چيده و حمل بشود. انگور به شكل تازه خوری و کشمش مصرف مي‌شود. رسيدگي انگور با درشت شدن حبه‌ها، تغيير رنگ و تغيير مزه از ترشي به شيريني قابل تشخيص میباشد. ارقام مهم انگور كه در ايران قابل كشت میباشند عبارتند از: عسگري، ياقوتي، ريش بابا، شاهاني، رحيمي، كشمشي، سلطاني، انگور بي‌هسته‌تامسون، خليلي و فخري.

بعضی از انواع انگور که در ایران کشت می شوند عبارتند از :

انگور کندری، انگور شاهرودی، انگور یاقوتی،  عسگری، انگور مهدی خانی،  بی دانه، انگور بی دانه قرمز، , انگورمهره، انگور شانی،انگور ریش بابا، کشمشی، انگور چیرکینک بستک، انگور صاحبی، انگور فخری،انگور نباتی، انگور شاهانی، انگور یزدانی، انگور مراغه ای ، انگور خلیلی، انگور گوهر، انگور لعل حسینی، دم خروسی، انگوررازقی شیرازی، انگورالوان، انگور شصت عروسان،انگور نارا، انگور مادر وبچه، انگور مسکه،  گزنه ای، انگور ملائی، انگور مثقالی، ورچه ای…
برای خرید نهال انگور با نهالستان جلیلی در تماس باشید.
این پست توصیه می شود

نظرات