کاشت نهال بید قرمز

توسط
در نهالستان

رشد درخت بید قرمز:

نهالستان جلیلی در کرج

رشد این درخت بستگی به شرایط دارد. درخت بید قرمز می تواند از 3 تا 9 متر رشد کند و ارتفاع داشته باشد. شاخ و برگ های متعدد درخت از تنه اصلی می رویند. عرض این درخت معمولا همزمان با رشد ارتفاع درخت، پهن تر می شود و می تواند بین 3 تا 13 متر باشد.

ریشه های اصلی این درخت همیشه به دنبال منبع آب میباشند و ممکن است به لوله های دفن شده در زمین آسیب برسانند. ریشه ای این درخت ممکن است آنقدر بلند شوند که پیاده روهای نزدیک درخت را هم در بر بگیرند.

این درخت در انواع مختلف خاک رشد می کند. می توانید درخت بید قرمز را در خاک سنگین، رس یا لوم بکارید. این درخت می تواند PH بالای خاک را تحمل کند و در خاک های نیمه اسیدی و قلیایی نیز رشد کند.

بهترین مکان برای این درخت، مناطقی میباشد که دارای خاک های مرطوب میباشند و در طول سال همواره مرطوب می مانند.

این نهال نیاز به نور کامل خورشید در طول روز میباشد.

میوه این درخت به شکل کپسول میباشد.

گل های بید قرمز کوچک بوده و بین 1.5 تا 4.5 سانتیمتر میباشد.

اگر درخت بید قرمز در شرایط خشکی زیاد قرار بگیرد، ضعیف می شود و برگ های آن ریزش پیدا می کنند.

تکثیر درخت بید قرمز:

درختان بید قرمز در زیستگاه بومی خود از بذرهایی که با باد پخش می شوند، تکثیر می شوند. خودتان نیز می توانید بذر درخت را پخش کنید، بذرها پس از به ثمر رسیدن میوه درختان قابل کاشت میباشند. زمانی که میوه درختان بالغ شوند، می توانید کپسول های را باز کنید و دانه ها را بیرون بیاورید و در باد رها کنید.

بطور متوسط عمر این درختان از زمان کاشت بین 40 تا 60 سال میباشد.

کاربرد درخت بید قرمز در صنعت:

از چوب این درخت به دلیل انعطاف پذیری در صنعت سبدسازی استفاده می شود.

این پست توصیه می شود

نظرات