کاشت نهال سیب سبز

توسط
در نهالستان

فواصل کاشت نهال سیب:

در ارقام پیوندی روی پایه‌های بذری ۷×۶ متر یا ۷×۷ متر در نظر گرفته می‌شود در ارقام پیوندی روی پایه‌های رویشی بر حسب نوع پایه ۳×۱ و ۳×۵/۱ و ۴×۲ و ۴×۵/۲ در نظر گرفته می‌شود.

فاصله نهال‌ها بر روی ردیف‌ها بر حسب نوع پایه متغیر است، ولی در بین ردیف‌ها رعایت فاصله ۳ متر بین الزامی است.

پس از تعیین فواصل کاشت عملیات میخکوبی را انجام داده سپس اقدام به علامت گذاری برای محل‌های حفر چاله نموده و در همان نقطه بطور دقیق چاله حفر می‌گردد در اینصورت فواصل بین ردیف‌ها رعایت شده است.

نحوه هرس نهال سیب:

محل پیوند در بیرون خاک و در جهت مسیر باد قرار بگیرد.

پس از خاک دهی پای بوته اقدام به متراکم نمودن خاک نموده بلافاصله پای نهال‌های کاشته شده آبیاری کافی صورت بگیرد تا اینکه چسبندگی بین ریشه و خاک حاصل گردد. درضمن آب با محل طوقه در تماس نباشد.

ارقام بومی نهال سیب موجود در کشور:

ارقام تابستانه: گلاب – شفیع آباد- کهنز- شیخ احمد تبریز- قندک- قره یارپاق- تابستانه اهر- قرل آلما- عاشیق آلماسی- مربایی مشهد- علی موری خراسان

ارقام پائیزه: عباسی مشهد- گلشاهی- شمیرانی- زنوز- شکی اهر-کرمانشاهی- اخلمد خراسان

ارقام خارجی موجود در کشور:

ارقام تابستانه: گالا – دلبار استیوال

ارقام پاییزه: گلدن دلیشز- رد دلیشز- رداستار کینگ- پرایم روت جوناگلد – فوجی – برابرن – مک اینتاش

آماده سازی زمین:

بعد از شخم عمیق با دیسک و لولر اقدام به تسطیح نموده تا زمین را آماده کشت نمائیم.

کود دامی به مقدار ۲۰ تن در هکتار قبل از کاشت با خاک و خاک چاله مخلوط شده باشد. (کود دامی باید کاملاً پوسیده باشد)

از کشت توام درختان میوه و حتی کشت محصولات زراعی و صیفی و جالیز در باغات جدید الاحداث خودداری شود.

این پست توصیه می شود

نظرات