گل دراسنا

توسط
در نهالستان

گیاه دراسنا:

نهالستان

دراسنا (dracaena) از گیاهان محبوب و سر سخت به شمار می آید. این گیاه بیش از ۴۰ گونه دارد و خانواده بزرگی از گیاهان را در برمیگیرد. این گیاه که به خون سیاوشان هم مشهور میباشد، در تمامی جاها رشد می کنند. انواع گوناگون این گیاه بستگی به مدل و محدوده جغرافیای زندگی شان رشد گوناگونی را دارند ولی به طور کلی رشد آن ها دشوار و سخت نمیباشد.

اسم علمی این گیاه Dracaena marginata، از خانواده Liliaceae می باشد. از گیاهان مقاوم و تصفیه هوا میباشد. این جنس دارای ۴۰ گونه مختلف از درختچه های همیشه سبز میباشد. اغلب گونه های این جنس نخل مانند بوده و ریشه هایی دارند که در تمام طول، قطر یکسانی داشته و به رنگ زرد نارنجی می باشد.

گونه marginata نسبت به شرایط مختلف آپارتمانی بسیار مقاوم است. برگ های خطر دارد که خشن و سبز رنگ هستند و گاهی دارای نوارهائی به رنگ زرد یا قرمز متمایل به قهوه ای می باشند. در مواقعی که خطوط زرد برگ زیاد باشد گیاه احتیاج به نور بیشتری دارد.

مراقبت از گل دراسنا:

گل دراسنا به نور متوسط، گرمای زیاد، خاک همیشه مرطوب، رطوبت هوای ۵۰ تا ۹۰ درصد و خاک قلیایی نیاز دارد.

نیازهای نوری :

دراسنا از گیاهان تصفیه کننده هوا میباشد، به نور زیاد اما غیر مستقیم احتیاج دارد، نور کم باعث کم رنگ شدن برگ ها می شود، نور زیاد هم باعث سوختن نوک و حاشیه برگ ها می شود. همه انواع دراسنا بخصوص درختان تیتانیوم و مارگیناتا می توانند در سایه، مقاوم باشند. دراکو می تواند در آفتاب کامل نیز مقاوم باشد و رشد بکند.

خاک مناسب :

خاک گل دراسنا پرچمی باید غنی و گلدان باید زهکشی خوبی داشته باشد. همچنین استفاده از کمپوست نیز توصیه می شود.

کود دهی :

کود باید بصورت هفتگی یا هر دو هفته یکبار در طول تابستان یا استفاده از کودهای آهسته رهش در آغاز این فصل باشد. می توان به میزان ۳ گرم در لیتر هر دو هفته یکبار، از فروردین تا شهریور به این گیاه کود داد.

این پست توصیه می شود

نظرات