گیاه جگن

توسط
در نهالستان

گیاه جگن:

نهالستان/

جزء معدود گیاهان خانواده گرامینه که قابل نگهداری در اپارتمان میباشد،سریع الرشد،ارزان و از هر گلدان میتوان ۶ گلدان در دو سال تهیه و تکثیر نمود،اکثر گیاهان اپارتمانی دارای برگ های گرد و یا بیضی میباشند و برگ های کشیده این گیاه میتواند در کاشت گروهی و کپه ای در گلدان های بزرگ مقایسه خوبی به بیننده عرضه نماید. طول برگها به حدود ۳۰ سانتی متر نیز میرسد.

نیازها:

نور: به نور فراوانی احتیاج دارد،اشعه مستقیم افتاب را تحمل میکند.

دما :بهترین درجه حرارت در تابستان ۲۴ درجه و در زمستان ۱۲ درجه سانتی گراد میباشد.

آبیاری :در تابستان هفته ای ۳ بار و در زمستان یکبار در هفته ابیاری کافی میباشد.

رطوبت :غبارپاشی هر هفته دو بار انجام شود.

تغذیه :به دلیل نیاز کم این گیاه به تغذیه مصنوعی هر دو هفته یکبار با نصف میزان توصیه شده تغذیه گردد.

خاک مناسب: بهترین خاک کمپوست و خاک لیمونی میباشد.

تعویض گلدان :درصورتی که به تنهایی در گلدان کاشت گردد هر ساله احتیاج به تقسیم ریشه و تعویض گلدان دارد، در صورتی که به صورت گروهی با گیاهان دیگر همراه میباشد تابع اندازه و ارتفاع گیاهان مجاور میباشد.

تمیز نمودن برگها: غبارپاشی جهت تمیز نمودن برگها کافی میباشد،در صورت احتیاج با اسفنج یا پارچه مرطوب تمیز گردند.

تکثیر :تقسیم بوته در بهار،کاشت بذر در پائیز،این بذر در بهار بعد جوانه میزند.

عوارض و درمان:

برگها پژمرده میشوند و رشد متوقف میباشد:گیاه احتیاج به تغذیه ی مصنوعی دارد،طبق دستور عمل کنید.

برگها چروک خورده و خشک میشوند:درجه حرارت خیلی بالا میباشد،گیاه را به محل خنک تری منتقل کنید.غبارپاشی در این حالت اثر مثبتی دارد.

برگها دراز و لاغر شده اند و ظرافت خود را از دست داده اند: تغذیه بیش از اندازه انجام شده میباشد،تغذیه مصنوعی را متوقف کنید تا گیاه به حالت اولیه برگردد.

برگها نازک و کاغذی شده اند: احتیاج به ابیاری دارد،اجازه ندهید سطح خاک خشک بشود.

برگها از قاعده میپوسند:به درت اتفاق می افتد،علت ان ابیاری بیش از اندازه میباشد،اجازه دهید در فاصله بین دو ابیاری سطح خاک خشک شود،سپس ابیاری کنید.

نوار طولی سفید رنگ برگ محو شده است: محیط تاریک است،گلدان را به محل روشن تر منتقل کنید.

لکه های چسبنده قرمز مایل به قهوه ای در طول برگها مشاهده میشود: عارضه مربوط به حمله حشره افت میباشد،با سم حشره کش نفوذی طبق دستور هر دو هفته یکبار سمپاشی کنید تا علائم از بین بروند.

ریشه ها در سطح گلدان ظاهر شده اند: زمان تعویض گلدان فرا رسیده،از هر گلدان حداکثر ۳ گلدان تکثیر کنید.

تقسیم بوته: جهت ازدیاد گیاه را از گلدان خارج کنید و خاک ها را از کنار ریشه ها خارج کنید،از هر گلدان حداکثر ۳ گلدان تهیه بکنید.

این پست توصیه می شود

نظرات