گیاه پیله آ

توسط
در نهالستان

گیاه پیله آ:

گیاه پیله آ

نام انگلیسی: Aluminum Plant
فرم گیاه: برگ بیضی نوک تیز با نقش خاکستری رنگ
آبیاری گیاه 7-5 روز یکبار (بین دو آبیاری خاک خشک بشود)
نور پنجره آفتابگیر باشد
اسپری دوبار در هفته انجام شود
تکثیر: قلمه ساقه، تقسیم بوته

نهالستان جلیلی در کرج

پیله آ گیاهی همیشه سرسبز بوده و چند ساله میباشد. این گیاه بطور کلی جثه ی کوچکی داشته و حدود 30 سانتی متر رشد می کند. نام انگلیسی این گیاه از رنگ برگ هایش می آید. این گیاه به علت زیبایی برگ هایش شهرت دارد. طول برگ ها نهایت به حدود 8 سانتی متر می رسد. برگ ها دندانه ندارند.

 

پیله آ گلی میباشد که جز سخت ترین گل های آپارتمانی محسوب میشود و به تازه کارها اصلا توصیه نمیکنیم ! ارزش تزئینی این گیاه به علت برگ های بیضی شکل،نوک تیز با نقش خاکستری رنگ آن میباشد،بوگی جنگل های افریقا و خانواده آن اورتیکاسه میباشد،چناچه نور کافی به آن نرسد لکه های نقره ای رنگ برگ ها زایل میشود،سریع الرشد و ارزان و کم توقع میباشد،گیاه مناسبی برای کاشت گروهی با گیاهان دیگر و همچنین سبد آویزان میباشد،حذف جوانه های انتهایی برای پر پشت نمودن گیاه لازم میباشد،در شبهای یخبندان گلدان را نزدیک پنجره و شیشه قرار ندهید.

نهالستان جلیلی بهترین نهال در کرج

نور گیاه پیله آ:

نور پنجره افتاب گیر که از افتاب ظهر در امان است،بهترین نور برای این گیاه است،در صورت تاریک بودن هوا ساقه ها دراز و علفی و منحرف میگردند.در زمستان با شیشه پنجره در ارتباط نباشد.

دمای گیاه پیله آ:

این گل عاشق هوای خنک میباشد و گرمی هوا موجب سوختگی نوک برگ ها میشود. که همه با این قضیه داستان دارند.حداکثر درجه حرارت در تابستان ۲۱ درجه و حداقل در زمستان ۱۵ درجه سانتی گراد میباشد،درکل به هوای خنک احتیاج دارد در صورت گرم بودن دائم نوک برگ ها خشک میشود.

آبیاری گیاه پیله آ:

بین دو آبیاری خاک خشک شود.

رطوبت گیاه پیله آ:

بین دو آبیاری خاک خشک بشود.

تغذیه گیاه پیله آ:

کمبود مواد غذایی خاک گلدان را با کودهای شیمیایی مخصوص گیاهان زینتی،هر دو هفته یکبار طبق دستور جبران بکنید.

خاک مناسب گیاه پیله آ:

خاک هلندی بهترین ترکیب خاک این گل میباشد.

برای خرید گیاه پیله آ با نهالستان جلیلی در تماس باشید.

این پست توصیه می شود

نظرات